Materiał Partnera

Jak dokonać podziału spadku po zmarłym krewnym?

Jak dokonać podziału spadku po zmarłym krewnym?

Jeśli zmarła bliska nam osoba, która miała w swoim posiadaniu cenne rzeczy, na przykład nieruchomości, bądź własności ruchome o dużej wartości, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o nabycie spadku, a jeśli spadkobierców jest więcej niż jeden, także postępowanie o dział spadku. W zależności od sytuacji w rodzinie, takie postępowanie może być tylko formalnością, ale może też stać się prawdziwym problemem i ciągnąć się latami.

Najprostszy sposób uzyskania stwierdzenia nabycia spadku i jego podziału

Śmierć bliskiej osoby to przykra sprawa, ale może się dodatkowo skomplikować, jeśli posiadała ona przedmioty bądź nieruchomości, które przedstawiają wartość, a spadkobierców jest wielu. Prawo cywilne określa, kto dziedziczy po zmarłym w pierwszej kolejności i w jakich częściach, ale w sytuacji wynikającej bezpośrednio z przepisów, mówimy o współwłasności w opisanych częściach, a nie zawsze jest to korzystne.  Jeśli będziemy chcieli daną nieruchomość, bądź przedmiot ruchomy sprzedać, konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli, a tą może być trudno uzyskać.

Dlatego warto przeprowadzić dział spadku. Uda się to bez problemu, jeśli wszyscy współwłaściciele zgadzają się co do sposobu podziału. Najlepiej wtedy złożyć jeden wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i jego podział, a sąd rozstrzygnie sprawę w ciągu dwóch posiedzeń. Chodzi o to, że podział spadku może być dokonany dopiero wtedy, gdy stwierdzenie nabycia spadku stanie się prawomocne.

Jak postępować w przypadku niezgody wśród spadkobierców?

Jeśli jednak nie ma zgody, co do podziału spadku, konieczny może być inny sposób przeprowadzenia postępowania spadkowego. Jednym z nich jest mediacja, z której można skorzystać w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Izabela Supińska. Mediacje są korzystne, ponieważ gwarantują każdej ze stron możliwość wypowiedzenie swoich argumentów i wysłuchania ich przez drugą stronę. Trwają też znacznie krócej, niż postępowanie przed sądem. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia, nie ma innego wyjścia, jak wystąpić do sądu o dział spadku.
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz