Materiał Partnera

Jak dokładnie przebiega kontrola instalacji gazowych?

Jak dokładnie przebiega kontrola instalacji gazowych?

Mieszkańcy bloków lub wielkich osiedli wiedzą, że kontrola instalacji gazowych odbywa się w sposób regularny. Gwarantuje ona w dużej mierze bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. Warto wspomnieć, że ten czynności są obowiązkowe do wykonania. Niestety zapominają o nich między innymi właściciele jednorodzinnych budynków. Bardzo często w blokach ustanowione są terminy, w czasie których będzie przeprowadzana tego rodzaju kontrola.

Kto dokładnie wykonuje kontrolę?

Przepisy prawa mówią, że na właścicielu lub zarządcy budynku spoczywa obowiązek sprawdzenia stanu technicznego przynajmniej raz na rok. Wszystkie czynności wykonywane są w każdej nieruchomości, gdzie znajduje się gazowa instalacja. Specjaliści z firmy BudzińskI Serwis. Serwis urządzeń grzewczych Buderus przypominają, że obowiązek regularnych kontroli spoczywa również na właścicielach jednorodzinnego budynku. Kontrola instalacji gazowych może być wykonywana jedynie przez uprawnionych fachowców. Chodzi tu głównie o posiadające uprawnienia budowlane w instalacyjnej specjalności. Z przepisu wynika, że przeglądy nie muszą być wykonywane przez gazownika, gdyż może je wykonać również kominiarz ze specjalnymi uprawnieniami. Jak widać, kontrola odgrywa naprawdę duże znaczenie w kwestii bezpieczeństwa.

Przebieg kontroli

Oczywiście każdy z nas wie, że przeprowadzenie kontroli powinno odbywać się w sposób regularny. Kontrola instalacji gazowych polega głównie na sprawdzeniu szczelności gazowych aparatów. Ważne jest to, że pomiar wykonywany jest pomiędzy sprzętem a gazomierzem. Jak widać, największą uwagę skupia się na miejscach przejścia przyłączy przez ścianę budowli. Niezbędne jest to, aby kontrola instalacji gazowych odbyła się zarówno przy zamkniętych, jak i otwartych kurkach. Konieczne jest sprawdzenie dostępu do kurków oraz zaworów, poziom stężenia gazu w pomieszczeniach, stan gazowego urządzenia oraz głównie stan gazomierza. Osoba przeprowadzająca kontrolę powinna mieć przy sobie całą niezbędną dokumentację związaną z daną instalacją gazową zlokalizowaną w mieszkaniu czy też domu. Jak widać, kontrola instalacji gazowych jest dość skomplikowana i wymaga posiadania specjalistycznych umiejętności. Głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz mieszkańcom danej nieruchomości.

Opracowanie:
Tarnowskie Góry, Słowackiego 54
tel. 601 441 952
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz