Materiał Partnera

Jak dbać o przewody kominowe?

Jak dbać o przewody kominowe?

Komin to niezwykle ważny element każdego domu jednorodzinnego, budynku użyteczności publicznej, czy firmy lub zakładu produkcyjnego. Sprawnie działający system kominowy odprowadza spaliny z różnego rodzaju palenisk i zapewnia właściwą wentylację. Powinien być wykonany z wysokiej jakości trwałych materiałów, które pozwolą na długotrwałą i bezpieczną eksploatację. A o czym należy pamiętać na co dzień, aby przedłużyć czas jego użytkowania?

System kominowy to instalacja, jaką znajdziemy w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, gdzie jest jednym z podstawowych sposobów zapewniania ciepła oraz energii. Przewody kominowe mogą być wykonane z różnych materiałów np. wysokostopowej stali szlachetnej, powłok wewnętrznych i zewnętrznych, izolacji, które z czasem ulegają zużyciu i zniszczeniu. Dlatego należy je regularnie serwisować oraz czyścić, korzystając z pomocy specjalistycznej firmy, takiej jak Wobex, której pracownicy dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem oraz sprzętem.

Czyszczenie przewodów kominowych

Do ogrzewania domów oraz zakładów pracy i fabryk wykorzystywane są różne rodzaje paliwa. Zostawiają one specyficzne osady i naloty w kominie, które z czasem gromadzą się na jego ścianach i zaczynają stanowić zagrożenie pożarowe oraz wpływają niekorzystnie na działanie samego systemu kominowego. Dlatego podstawową czynnością, jakiej należy poddawać kominy to regularne czyszczenie przewodów. Określa to również prawo budowlane, które wskazuje dokładnie, jak często należy je czyścić. W miejscach, gdzie przygotowuje się jedzenie oraz zakładach żywienia zbiorowego komin powinien być czyszczony przynajmniej raz w miesiącu, najlepiej co dwa tygodnie. W piecach, w których stosuje się paliwo stałe, przewody należy czyścić raz na trzy miesiące. Natomiast w przypadku pieców wykorzystujących paliwo gazowe lub płynne, przewody kominowe należy czyścić raz na pół roku. Nie wolno też zapominać o przewodach wentylacyjnych, które należy sprawdzać i oczyszczać przynajmniej raz w roku. Ma to wpływ na bezpieczne użytkowanie instalacji, ale i nasze zdrowie, gdyż pył i sadza unoszące się w powietrzu wpływają niekorzystnie na nasze drogi oddechowe.

Serwis i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

Na właścicielach domów oraz administracji budynków mieszkalnych czy użytkowych leży również obowiązek regularnego sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych i ich serwisowania. Prawo wymaga, aby osoba o odpowiednich uprawnieniach kontrolowała funkcjonowanie przewodów przynajmniej raz w roku. W budynkach o powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych nawet dwa razy. Musi to zostać udokumentowane odpowiednim protokołem. Przegląd rozpoczyna się od kontroli stanu dachu wokół komina i jego zewnętrznej powierzchni, czyszczenia przewodów oraz sprawdzania ich drożności i szczelności za pomocą specjalnych narzędzi i akcesoriów. Zaniedbany komin to zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz bezpieczeństwa jego mieszkańców lub użytkowników. Sadza i smoła, które nie zostaną usunięte ze ścianek przewodów, stanowią zagrożenie, które może skończyć się samozapłonem warstwy sadzy i pożarem komina, a następnie całego budynku. Lepiej temu zapobiegać z pomocą specjalistycznej firmy usługowej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz