Artykuł sponsorowany

Jak często należy wykonywać przeglądy wózków widłowych?

Jak często należy wykonywać przeglądy wózków widłowych?

Wózki widłowe są często wykorzystywane w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych, produkcyjnych, magazynowych czy wielkopowierzchniowych marketach. Natomiast trzeba pamiętać, że pojazdy zasilane silnikiem spalinowym i elektrycznym należy kontrolować. Dzięki temu można zapobiec ich awarii i zadbać o to, by były one w odpowiednim stanie technicznym. Dowiedz się, jak często powinieneś wykonywać przeglądy wózków widłowych.

Przeglądy wózków widłowych – jakie są ich rodzaje?

Warto wiedzieć, że korzystając z wózków widłowych, należy przeprowadzać kilka rodzajów przeglądów, wśród których można wymienić:

  • codzienne

Zawsze przed i po wykonaniu pracy wymagającej użycia wózka widłowego, należy ocenić ogólny stan techniczny pojazdu. Podczas takiej kontroli uprawniony pracownik powinien zmierzyć poziom oleju, a także sprawdzić, czy nie trzeba uzupełnić paliwa. Ocenie podlega także ogólny wygląd wózka widłowego.

  • konserwacyjne

Tego rodzaju przeglądy są wykonywane zgodnie z zaleceniami od producenta oraz UDT. W zależności od informacji mogą one odbywać się co 30 lub 60 dni. Wykonanie ich ma na celu sprawdzenie ogólnego stanu technicznego oraz wymienienie elementów zużytych podczas eksploatacji.

  • badania okresowe UDT

Należy wiedzieć, że brak kontroli okresowej UDT, uniemożliwia korzystanie z wózka widłowego. Badanie jest przeprowadzanie przez inspektora z urzędu. Podczas niego sprawdzany jest zarówno stan techniczny pojazdu, jak i dokumentacja oraz uprawnienia osób wykonujących prace konserwacyjne wózka. Kontrola powinna być przeprowadzana co rok lub w przypadku, gdy urządzenie jest wyposażone w automatyczny system monitorowania – raz na 3 lata.

To kilka przykładów przeglądów wózków, o których należy pamiętać. Wykonywanie badań konserwacyjnych oraz odbiór UDT można zlecić specjalistycznym firmom, takim jak LECH-CAR Wózki Widłowe.

Jak należy się przygotować do badania UDT wózka widłowego?

Podczas kontroli UDT niezbędne jest sprawdzenie dokumentacji, czyli protokołów, dziennika konserwacji urządzenia czy księgi rewizyjnej. Dlatego należy wcześniej przygotować te elementy.  Wiele firm zleca odbiór UDT firmom specjalizującym się w serwisie i konserwacji wózków widłowych. Dzięki temu można mieć pewność, że wszystko zostanie odpowiednio przygotowane do przeglądu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz