Materiał Partnera

Jak ćwiczyć umiejętności miękkie

Jak ćwiczyć umiejętności miękkie

Umiejętności zawodowe zostały podzielone na dwa obszary, którymi są umiejętności twarde oraz miękkie. Do tych pierwszych należą przede wszystkim wiedza merytoryczna oraz specjalistyczne kompetencje niezbędne do wykonywania danej pracy. Umiejętności miękkie to te bardziej elastyczne cechy pracownika, do których należą kompetencje społeczne przydatne w każdym zawodzie. Umiejętności twarde można nabywać i pogłębiać uczęszczając na studia i inne zajęcia. A jak rozwinąć umiejętności miękkie?

Czym są umiejętności miękkie?

Umiejętności miękkie są pojęciem bardzo złożonym. Można je podzielić na umiejętności osobiste, których posiadanie jest konieczne do efektywnego działania i zarządzania swoją pracą oraz umiejętności interpersonalne związane z nawiązywaniem i utrzymywaniem prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Do umiejętności osobistych możemy zaliczyć zdolność do produktywnego zarządzania własnym czasem, łatwość w radzeniu sobie ze stresem, kreatywność, asertywność, umiejętności adaptacyjne, a także chęć do ciągłej nauki i doskonalenia swojej osoby.

Jak tłumaczy specjalista z branży szkoleń z firmy Nextel Joanna Orczyk, na zdolności interpersonalne składają się przede wszystkim umiejętność motywowania innych do wykonywania pracy, talent do rozwiązywania konfliktów nie tylko własnych, ale również współpracowników, umiejętność pracy zespołowej oraz zdolność do delegowania i rozdzielania zadań, a także otwartość na krytykę i prawidłowa komunikacja interpersonalna. Coraz częściej wielu pracodawców poszukując nowego pracownika zwraca uwagę nie tylko na wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania określonego zawodu, ale również na posiadane umiejętności miękkie. To od nich w głównej mierze zależy, czy wykonywana praca będzie efektywna oraz czy pracownik odnajdzie się w miejscu pracy, czy bez problemu nawiąże kontakt z innymi członkami zespołu oraz czy nie będzie wytwarzał konfliktów.

Szkolenia z umiejętności miękkich

Umiejętności miękkie są niepowtarzalne i wykorzystywane w każdym zawodzie. Warto nieustannie nabywać i pogłębiać posiadane umiejętności osobiste i interpersonalne, ponieważ pomogą one efektywnie wykonywać pracę bez stresu i zamartwiania się, że coś może się nie udać. W celu poszerzania kompetencji miękkich na rynku zostały stworzone różnego rodzaju działalności prowadzące kursy i szkolenia z tego zakresu. Szkolenie z zakresu umiejętności miękkich ma na celu powiększenie efektywności pracowników. Poprzez przekazaną wiedzę uczestnicy szkolenia zdobywają wskazówki, które pozwalają im m. in.  lepiej zarządzać swoim czasem oraz pracą. Kursy z umiejętności miękkich pomagają rozwinąć również kompetencje interpersonalne, umiejętności delegowania zadań oraz motywowania siebie i innych do pracy. Poza tym szkolenia mogą nauczyć prawidłowej autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem. Szkolenia miękkie skierowane są do wszystkich osób aktywnych zawodowo, w szczególności do osób zajmujących stanowiska kierownicze i menadżerskie, które zarządzają pracą innych ludzi oraz do pracowników, którzy mają kontakt z klientem.

Szkolenia z umiejętności miękkich dla pracowników są połączeniem indywidualnego rozwoju zatrudnionego oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Przeszkolony pracownik jest bardziej pewny siebie, dzięki czemu jest w stanie pracować efektywniej i z większym zaangażowaniem. Poprzez kurs kompetencji miękkich  korzyści czerpią zarówno pracownik jak i jego pracodawca.

Opracowanie:
Nowy Staw, Rynek Pułaskiego 4 lok. 1
tel. 502 971 774
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz