Jak chronić się przed przemocą?

Jak chronić się przed przemocą?

Przemoc jest poważnym problemem. Jej ofiarami najczęściej są kobiety i dzieci. Nie każdy wie jak można się przed nią skutecznie bronić – do kogo się zgłosić, aby uzyskać wsparcie. Pamiętaj, że przemoc to nie tylko bicie i fizyczne znęcanie się. Zastraszanie, wyzywanie oraz poniżanie to także formy przemocy. Sprawdź, jak pomóc osobie, która doświadcza przemocy w rodzinie.

Kiedy należy zgłosić się po pomoc?

Według statystyk kobieta, która jest ofiarą przemocy w rodzinie potrzebuję aż dziewięciu lat, aby zgłosić ten fakt i szukać pomocy. Mają na to wpływ różne czynniki – niskie poczucie własnej wartości, lęk przed samotnością czy strach przed utratą materialnego wsparcia.  Działania, które mają przerwać pętle agresji należy podjąć możliwie jak najszybciej. Jeżeli twój partner bije cię, wyzywa bądź:

  • demoluje mieszkanie;
  • wydziela ci pieniądze na życie;
  • zabrania kontaktów z innymi ludźmi;
  • nadużywa alkoholu lub środków odurzających;
  • zmusza cię do picia;
  • zmusza do niechcianych zachowań seksualnych;

jesteś ofiarą przemocy. Pamiętaj,  że to nie jest wstyd. Najważniejsze, aby przyznać się przed sobą, że ma się problem oraz porozmawiać o tym z bliskimi osobami – rodzicami, siostrą bądź przyjacielem. Im dłużej zwleka się z rozwiązaniem problemu, tym większy on się staje i tym trudniej jest sobie z nim poradzić. Państwo wypracowało mechanizmy, które pomogą ci uwolnić się od oprawcy.

Do kogo zgłosić się po pomoc?

Pierwszy krok to telefon na niebieską linię – 801 12 00 02. Czynny jest on od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 22. W niedziele i święta dzwonić można od 8 do 16. Specjalista wysłucha oraz pomoże opracować plan działania. Niebieska linia jest pierwszym kontaktem. W przypadku, kiedy partner wyrzuci cię z domu, dostaniesz adres Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie lub Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem – znajdziesz tam pomoc. Nie tylko w postaci dachu nad głową ale także wsparcie prawne, psychologiczne oraz socjalne.

Jeżeli doświadczasz przemocy, postaraj się o niebieską kartę. Zawiadomienie policji może skutkować założeniem Niebieskiej Karty. Niebieska karta dokumentuje zgłoszoną sytuację. Policjant wpisuje do formularza kto jest ofiarą a kto sprawcą.

Jak chronić się przed przemocą

Pamiętaj, że założenie niebieskiej karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jednak w przypadku wszczęcia postępowania taka karta może być wykorzystana jako dowód procesowy . Oprócz policji niebieską kartę założyć może:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej;
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dzielnicowy ma obowiązek w ciągu siedmiu dni skontaktować się z rodziną. Zobligowany on jest do systematycznego monitorowania sytuacji.

Jak uzyskać zakaz zbliżania się?

Przestępstwo z użyciem przemocy może skutkować zakazem zbliżania się. Sąd wydaje takie orzeczenie. Określa w nim odległość, na jaką sprawca może zbliżyć się do ofiary. O nałożonym nakazie poinformowany zostaje kurator sądowy oraz policja.

Ponowne dopuszczenie się aktu przemocy przez sprawcę może skutkować dożywotnim zakazem zbliżania się do ofiary. Nie zastosowanie się do sądowego nakazu, grozi karą do trzech lat pozbawienia wolności.

Ofiara przemocy oprócz założenia sprawy karnej może także wystąpić do sądu cywilnego z roszczeniem o wypłatę zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Nie zapominaj, że na złożenie wniosku o kompensatę za poniesione krzywdy masz dwa lata od chwili popełnienia przestępstwa. Otrzymane pieniądze pomogą ci uporać się z doznanymi krzywdami – można zainwestować je w skuteczną terapię lub odpoczynek, który pozwoli zapomnieć o doznanych krzywdach.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz