Materiał Partnera

Jak bezpiecznie przewozić kruszywa transportem samochodowym

Jak bezpiecznie przewozić kruszywa transportem samochodowym

Kruszywa są popularnymi materiałami, które znajdują zastosowanie nie tylko w budownictwie, ale też w wielu innych dziedzinach gospodarki. Wydobywane w kamieniołomach i przetwarzane w specjalistycznych firmach wymagają odpowiednich środków transportu, aby bez problemu mogły dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Transport kruszyw, aby był bezpieczny, musi spełnić kilka warunków.

Kruszywa jako przedmiot transportu

W ujęciu technicznym kruszywo jest definiowane jako sypki materiał o luźnej strukturze wykorzystywany do zagęszczania mieszanek betonowych oraz utwardzania dróg. Do tej grupy zalicza się zarówno materiał skalny rozdrobniony w efekcie erozji, jak i kruszony w specjalnych maszynach. Ze względu na zapotrzebowanie jest on produkowany i sprzedawany w wielu odmianach uziarnienia. Wyróżnia się:

  • kruszywa drobne, o wymiarach ziarna do 4 mm,
  • kruszywa grube, których ziarno przekracza 4 mm średnicy,
  • wypełniacze – o ziarnach mniejszych niż 0,063 mm,
  • kruszywa mieszane (naturalne oraz o uziarnieniu ciągłym).

Dwie ostatnie grupy są mieszanką ziaren o różnej wielkości. Struktura kruszyw jest luźna i sypka, dlatego jest to materiał trudny do przewożenia. Podczas transportu nie tylko może zsypywać się z naczepy i w efekcie powodować straty materiałowe. Ze względu na swoją strukturę jest też podatny na przemieszczanie się podczas manewrów pojazdu. Stanowi to zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Nagła zmiana punktu ciężkości ładunku może prowadzić nawet do przewrócenia się pojazdu.

Organizacja przewozu kruszyw

Organizacja transportu kruszyw jest prawdziwym wyzwaniem dla każdej firmy przewozowej. Przedsiębiorstwa takie jak Tranzyt Sp.j. Jan Nowak zazwyczaj specjalizują się realizacji takich usług. Dlatego nie tylko dysponują odpowiednimi pojazdami, ale też opracowują zasady bezpieczeństwa i procedury zabezpieczania ładunku. Najodpowiedniejszymi pojazdami do przewozu kruszyw są samochody samowyładowcze, które nie tylko ułatwiają przewóz, ale też załadunek i rozładunek kruszywa. Materiały o bardzo drobnych ziarnach przewozi się również autocysternami, które są wyposażone w zamknięte zbiorniki i nie wymagają dodatkowego zabezpieczania ładunku. Zastosowanie samochodów samowyładowczych dodatkowo skraca czas realizacji zlecenia transportowego, gdyż wysypanie kruszywa w konkretnym miejscu trwa zaledwie kilka minut. Nie trzeba też do tego celu wykorzystywać dodatkowych urządzeń.

Transport kruszyw w przepisach

Transport kruszyw jest regulowany ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym. Art 61.6 tej ustawy mówi, że: „Ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę.” Punkt 2.1 natomiast wskazuje, że: „Ładunek na pojeździe umieszcza się w taki sposób, aby ...nie naruszał stateczności pojazdu….” Inne punkty ustawy wskazują również na maksymalne dopuszczalne obciążenia pojazdu, w tym nacisk na osie. Pojazd nie może być przeładowany, gdyż zagraża to jego kierowalności i stwarza wysokie ryzyko wypadku (np. w wyniku pęknięcia opony). Konieczne jest też zadbanie o idealny stan techniczny pojazdu oraz wyposażony w naklejki, które informują innych kierowców o ograniczeniu prędkości pojazdu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz