Materiał Partnera

Jak bezpiecznie przewozić asfalt?

Jak bezpiecznie przewozić asfalt?
Asfalt nie kwalifikuje się jako substancja niebezpieczna, jednak z uwagi na zmianę temperatury podczas przewożenia, transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Płynny asfalt jest ładunkiem, którego właściwości wymagają bardzo wąskiego i specjalistycznego procesu logistycznego. Bezpośrednią przyczyną obniżenia jakości mas bitumicznych są nieodpowiednia temperatura czy długi czas przewozu asfaltu. Najważniejsza zatem jest terminowość i krótki czas tranzytu. Dowiedz się, na co warto jeszcze zwrócić uwagę.

Określone wymogi

Aby transport drogowy mógł się odbywać, należy spełniać określone wymogi. Są to na przykład:

  • odpowiednie oznakowanie pojazdu, zgodnie z przewożonymi towarami,
  • wymaga się dwóch kierowców w pojeździe,
  • posiadanie wszelkiej dokumentacji i wiedzy w zakresie sytuacji awaryjnych dotyczących danych produktów.

Przewożenie masy bitumicznej

Najważniejsze czynniki, o które musi zadbać przewoźnik to czas oraz temperatura. Asfalt to mieszanka kruszywa i stosuje się go w budownictwie drogowym. Poprawne transportowanie odbywa się w temperaturze 160-180 stopni Celsjusza. Czas to kolejna bardzo ważna kwestia w transportowaniu asfaltu. Biorąc pod uwagę asfalt modyfikowany i drogowy, czas jego przewozu nie może wynosić więcej niż 24 i 48 godzin. Cysterny, w których przewozi się ten materiał, muszą być na bieżąco serwisowane. Wymaga się również, by były wyposażone w odpowiednie izolacje. Przewożąc taki ładunek najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego cysterna musi być w idealnym stanie. Korzystając z usług przewozu asfaltu warto skorzystać z profesjonalnej firmy takiej jak Izobud, która zajmuje się również sprzedażą asfaltu.

Asfalt w reakcji z wodą prowadzi do gwałtownej rekcji. Asfalt się pieni, a stan skupienia wody przechodzi w parę wodną. Istotne jest zatem odpowiednie sprawdzenie cysterny przed załadunkiem asfaltu. Należy pamiętać o dokładnych zabezpieczeniach i odpowiednim napełnieniu zbiornika.

Stała kontrola

Transport asfaltu wymaga stałej kontroli, co jest niezwykle ważne. Funkcjonowanie systemów sanitarnych umożliwia nadzorowanie cystern. Odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie specjalistów w tej dziedzinie, jak i sprawne technicznie pojazdy pozwalają na bezpieczny transport. Istotne miejsce zajmuje także znajomość konwencji ADR. W skrócie, jest to dokument, w którym zawarte są wszelkie warunki przewozu, a także załadunku i rozładunki. Dokument zawiera też informacje w zakresie wymagań technicznych. Wszystkie wymogi muszą być bezwarunkowo przestrzegane.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz