Materiał Partnera

Istotne aspekty organizacji imprez masowych

Istotne aspekty organizacji imprez masowych

Imprezą masową mogą być zarówno wydarzenia artystyczno-rozrywkowe, jak i rozgrywki sportowe. Zaliczamy tu między innymi festyny, koncerty, czy też publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego. Kryterium stanowi tu też liczba uczestników wydarzenia. Przygotowanie imprez masowych to dla organizatorów ogromne wyzwanie. Jakie elementy imprezy masowej muszą być obecne obowiązkowo?

Bezpieczna impreza masowa

Impreza masowa niezależnie od tego, czy będzie to piknik, festyn, festiwal muzyczny, koncert czy rozgrywki sportowe, musi być przede wszystkim bezpieczny. Znaczenie ma tu wybór miejsca, budynki czy obiekty muszą być przystosowane, by pomieścić uczestników imprezy masowej w sposób, który nie stwarza zagrożenia. Dlatego też wyznacznikiem imprezy masowej jest liczba uczestników – inna w zależności od miejsca. Organizowana jest ona zawsze we współpracy z policją, która zapewnia ochronę, a także w razie potrzeby kieruje ruchem drogowym w pobliżu lokalizacji wydarzenia. W czasie jej trwania obecna musi być też opieka medyczna z możliwością udzielenia doraźnej pomocy oraz przewiezienia poszkodowanych do szpitala.

Konieczne jest przede wszystkim zapewnienie dostępu odpowiednim służbom na wypadek pożaru czy innego zagrożenia. Sama obsługa imprezy masowej powinna mieć możliwość sprawnego przemieszczania się po jej terenie. Miejsce organizacji imprezy musi być przy tym czytelnie oznakowane. Wyznaczone powinny zostać służby informacyjne, czyli osoby, które będą udzielać uczestnikom informacji dotyczących przebiegu, regulaminu czy innych kwestii związanych z wydarzeniem.

Sprawny przebieg imprezy

Jak wskazuje nazwa, w imprezie masowej uczestniczą tłumy. Nawet najlepiej zorganizowane wydarzenie nie może być zaplanowane ze stuprocentową pewnością co do tego, jak przebiegnie jego realizacja właśnie ze względu na uczestników. Na poziom imprezy mają wpływ nie tylko zaplanowane atrakcje, ale również ład i porządek otoczenia. A o ten trudno zadbać, gdy we wspólnej przestrzeni przebywają tysiące osób.

W tym przypadku sprawdzi się profesjonalna firma sprzątająca, która w zakresie swoich usług ma obsługę imprez masowych tak jak firma Sogama Eco. Na tę składa się przede wszystkim dostarczenie kontenerów i koszy na śmieci, a także sprzątanie na bieżąco w czasie trwania wydarzenia – zbieranie śmieci, opróżnianie koszy i kontenerów czy sprzątanie toalet. Zadania te powinny być realizowane szybko i dyskretnie, by nie zakłócać przebiegu imprezy. Również po zakończeniu wydarzenia konieczne jest sprawne doprowadzenie miejsca jego organizacji do porządku – zazwyczaj bowiem obiekty te są przez organizatorów wynajmowane. Zadbany teren imprezy masowej ma też wpływ na bezpieczeństwo uczestników.

Opracowanie:
Gliwice, Kniejowa 2a
tel. 32 230 49 08
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz