Materiał Partnera

Istotna rola mapy do celów projektowych przy inwestycjach budowlanych

Istotna rola mapy do celów projektowych przy inwestycjach budowlanych

Skonstruowanie trwałego obiektu na określonym terenie wymaga wielu przygotowań i jest przedsięwzięciem angażującym fachowców z różnych branż. Jednym z nich jest geodeta, którego usługi, polegające m.in. na sporządzeniu czytelnej i dokładnej mapy do celów projektowych, dają możliwość szybkiego i sprawnego zrealizowania konkretnej inwestycji budowlanej. Co zatem dokładnie daje tego typu mapa i jak się ją wykonuje?

Niezbędne opracowanie kartograficzne

Mapa do celów projektowych sporządzona przez uprawnionego geodetę jest niezbędna w przypadku każdej inwestycji, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednym z pierwszych działań w celu wybudowania np. domu jednorodzinnego powinno być więc nie tylko zatrudnienie architekta i sprawnej ekipy, ale także skorzystanie z usług doświadczonego geodety. Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych Tadeusza Piaska to firma działająca w branży geodezyjnej nieustannie od ponad 25 lat, co w połączeniu z odpowiednimi kwalifikacjami oraz wiedzą daje możliwość m.in. precyzyjnego sporządzenia mapy do celów projektowych. To opracowanie kartograficzne, którego sporządzenie wiąże się z przygotowaniem specjalistycznej dokumentacji geodezyjnej. Jest ona konieczna do zrealizowania projektu budowlanego – inwestor po sporządzeniu mapy do celów projektowych przez geodetę dostarcza ją projektantowi, który następnie opracowuje koncepcję zagospodarowania danej działki przeznaczonej pod budowę. Jak konkretnie wygląda cały proces tworzenia tego typu opracowania geodezyjno-kartograficznego i kiedy dokładnie należy zatem zlecić jego wykonanie profesjonaliście?

Powstawanie mapy do celów projektowych

Jeszcze przed rozpoczęciem prac na placu budowy należy wybrać uprawnionego geodetę, który będzie w stanie sprawnie i precyzyjnie sporządzić niezbędną dokumentację. Po przyjęciu zlecenia specjalista będzie potrzebował konkretnych informacji na temat działki: jej numeru oraz obrębu ewidencyjnego. W celu dalszej pracy geodeta wraz ze zgromadzonymi danymi musi planowane działania zgłosić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z którego uzyskiwane są materiały wyjściowe. Po pobraniu nieaktualizowanych map zasadniczych uprawniony geodeta przystępuje do pracy w terenie. Oznacza to konieczność wykonania pomiaru aktualizacyjnego, a po skompletowaniu operatu – ponowną wizytę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, tym razem w celu uzyskania licencjonowanej mapy do celów projektowych. Inwestor zobowiązany jest do przekazania geodecie informacji o tym, ile map będzie mu potrzebnych. Na tej podstawie geodeta drukuje konkretną liczbę egzemplarzy opracowania, po czym przekazuje je inwestorowi. Mapy tego typu dostępne są zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej, co ułatwia dalsze prace. Warto ich sporządzenie zlecić doświadczonemu geodecie, którego praca jest nie tylko szybka i profesjonalna, ale też rzetelna i precyzyjna.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz