Materiał Partnera

Istotna rola inwentaryzacji powykonawczych

Istotna rola inwentaryzacji powykonawczych

Rozpoczęcie użytkowania danego budynku powinno być poprzedzone wykonaniem niezbędnych pomiarów. Zajmują się tym uprawnieni geodeci, którzy przeprowadzają specjalistyczne inwentaryzacje powykonawcze. Dotyczą one wielu poszczególnych punktów zagospodarowanej działki. Inwentaryzacja powykonawcza związana jest też ze zbadaniem m.in. przyłączy czy obiektów liniowych. Co właściwie dają takie pomiary?

Inwentaryzacja powykonawcza

Jednym z najpopularniejszych typów pomiarów jest wykonywana przez geodetów inwentaryzacja powykonawcza. Jak sama nazwa wskazuje, realizuje się ją już po ukończeniu budowy obiektu, w celu sprawdzenia jego funkcjonalności oraz zgodności z przedstawionym projektem. Jest ona obowiązkowa – bez inwentaryzacji powykonawczej inwestor nie może zgłosić zakończenia budowy, nie otrzyma również pozwolenia na jakiekolwiek wykorzystywanie konstrukcji. Głównym celem wykonania takich prac geodezyjnych jest możliwość naniesienia zmian na mapę zasadniczą. Pomiary uwzględniają też elementy wprowadzane do bazy ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Inwentaryzacje powykonawcze w sposób profesjonalny i precyzyjny wykonuje Firma Geocentrum. Sporządzoną podczas realizowania niezbędnych pomiarów mapę geodeta dostarcza zarówno do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, jak i do kierownika budowy. Zgromadzenie aktualnych danych działki, czyli inwentaryzacja powykonawcza, jest więc niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Co jeszcze podlega pomiarom wykonywanym przez uprawnionych geodetów?

Przyłącza i obiekty liniowe

Precyzyjna inwentaryzacja powykonawcza to kompleksowe pomiary, które obejmują także przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne, cieplne i kanalizacyjne. Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu dotyczy więc poszczególnych przyłączy, ale też obiektów liniowych. Są one nieodłącznie związane właśnie z przyłączami – zaliczają się do nich wodociągi, kanały, gazociągi czy ciepłociągi. Charakterystycznym parametrem obiektów liniowych jest ich długość, która musi być przez geodetę w sporządzonej inwentaryzacji powykonawczej uwzględniona. Warto zdecydować się na kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji budowlanej. Pomoże to uniknąć wszelkich nieprawidłowości związanych z dopełnieniem obowiązkowych formalności oraz zapewni precyzyjne pomiary.

Profesjonalnie sporządzona inwentaryzacja powykonawcza jest więc kluczowa, by móc zacząć użytkować budynek czy budowlę. Jej realizację należy zlecić jedynie uprawnionemu geodecie.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz