Inwestycje w Polsce. Prognozy i oceny

Inwestycje w Polsce. Prognozy i oceny

Silne fundamenty gospodarcze i wykwalifikowane kadry to atuty, na podstawie których firmy produkcyjne decydują o inwestycji w Polsce. Takie i wiele innych wniosków wyciągnęli autorzy raportu Made in Poland. Co i dlaczego fascynuje i kusi inwestorów w Polsce?

Pozycjonowanie stron Pozycjonowanie stron

Co przyciąga do Polski?

Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, wzrost gospodarczy utrzymuje się na wysokim poziomie – średnio 3.9%. Polska pozostawała w tym czasie jedną z najbardziej atrakcyjnych w Europie lokalizacji dla inwestycji, zarówno z sektora produkcyjnego jak też nowoczesnych usług dla biznesu. Wierzymy, że tak będzie i w przyszłości – mówi Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL.

Powyżej cytowane wartości potwierdzają tylko wnioski płynące z opublikowanego raportu Made in Poland. Przewodnik inwestycyjny dla sektora produkcyjnego w Polsce. Dokument, jest źródłem informacji dla międzynarodowych firm produkcyjnych planujących rozpoczęcie działalności w Polsce. Opisuje kluczowe elementy procesu inwestycyjnego, prezentując analizę sektora, rynku pracy, rynku nieruchomości magazynowo - przemysłowych, form pomocy publicznej, a także procedur uruchamiania działalności.

Silne fundamenty gospodarcze i wykwalifikowane kadry to atuty, na podstawie których firmy produkcyjne decydują o inwestycji w Polsce – to również wnioski płynące z raportu Made in Poland, którego autorami są: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), JLL, EY i Hays Poland.

Zadowolenie z inwestycji

Według ankiety przeprowadzonej wśród inwestorów zagranicznych we wrześniu i październiku 2015 roku, 98% ankietowanych firm jest zadowolona z inwestycji w Polsce i zainwestowałaby tu ponownie. Inwestorzy zapytani jak oceniają klimat dla biznesu w skali od 1 (bardzo zły) do 5 (bardzo dobry), ocenili Polskę na 3.7 punktów – jest to najwyższy wynik od 2007 roku, kiedy to przeprowadzono badania po raz pierwszy.

W opinii Prezesa PAIiIZ Sławomira Majmana, Polska jest solidnym, rozwiniętym i przewidywalnym rynkiem. Szef PAIiIZ zwraca uwagę, że przyszłość to inwestycje związane z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami i technologiami.

Od lat głównym parametrem inwestowania w Polsce są stabilność i jakość kadr. Stawiamy na biznes intelektualny. Standardem naszych inwestycji stają się centra nowoczesnych usług biznesu, inwestycje badawczo – rozwojowe i nowoczesne zakłady przemysłowe – zaznacza Prezes PAIiIZ Sławomir Majman.

Potencjał Polski

Jak wynika z raportu Made in Poland, kapitał ludzki to jeden z najważniejszych elementów przy wyborze miejsca inwestycji.

Trzy główne czynniki decydujące o potencjale inwestycyjnym danej lokalizacji to: 

  • koszty zatrudnienia
  • dostępność wykwalifikowanych kadr 
  • dostępność kadr na stanowiskach produkcyjnych

Z perspektywy sektora produkcyjnego, specyfika polskiego rynku pracy jest niezwykle atrakcyjna i w dużej mierze jest elementem przesądzającym o ulokowaniu inwestycji w Polsce. Inwestorzy posiadający swoje zakłady w kraju wskazują na dostępność wykwalifikowanej kadry oraz jedne z najniższych kosztów zatrudnienia w Europie – komentuje Paula Rejmer, Managing Director Expert Perm, Hays Poland – Polska charakteryzuje się wysokim poziomem szkolnictwa wyższego, technicznego oraz zawodowego, co w połączeniu z rosnącą popularnością kształcenia na kierunkach technicznych i inżynieryjnych przekłada się na wyższą podaż wykwalifikowanych specjalistów. Można postulować, że to właśnie dostępność unikalnych kompetencji oraz dobra znajomość języków obcych, połączone z działaniami wspierającymi innowacyjność, przyczynią się do dalszego rozwoju sektora produkcyjnego w Polsce.

Jednym z głównych aspektów decydujących o wyborze lokalizacji pod inwestycję jest dostęp do pomocy publicznej. Jest to pomoc oferowana zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak i różnych form wsparcia rządowego, takich jak ulgi od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na terenie specjalnych stref ekonomicznych (SSE), dotacje udzielane w ramach wieloletniego programu wsparcia, a także zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Polska, zdaniem inwestorów zagranicznych – największych światowych przedsiębiorców – pozostaje najatrakcyjniejszym kierunkiem dla inwestycji w naszej części Europy… Co roku oceny inwestorów rosną przekładając się na ich obecność w Polsce i w efekcie na tysiące nowych miejsc pracy, które tworzą. Jednak nadal musimy pracować nad magnesami dla kolejnych inwestycji, bo rywalizacja o te projekty jest niezwykle zacięta. Kluczowe jest tutaj właściwe przewidywanie oczekiwań inwestorów oraz wprowadzenie rozwiązań, jakie są im oferowane w innych krajach. Trzeba też podkreślić, że z tych zachęt mogą korzystać i korzystają polscy przedsiębiorcy – ci bardzo duzi oraz ci całkiem mali. Warto też wzmacniać system wsparcia w zakresie badań i rozwoju, aby w realny sposób wpływać na decyzje odnośnie tworzenia centrów B+R i prowadzenia prac badawczych – dodaje Paweł Tynel, Partner EY, lider Działu Ulg i Dotacji Inwestycyjnych w EY.

Dobra lokalizacja

Polska to dobra lokalizacja dla firm poszukujących wysokiej klasy powierzchni produkcyjnych. Deweloperzy obecni na polskim rynku specjalizują się w dostarczaniu projektów zbudowanych według konkretnej specyfikacji klienta.

Do najważniejszych czynników, które wpływają na decyzję inwestorów, można zaliczyć strategiczną lokalizację w sercu Europy, rozwijającą się gospodarkę, dużą dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz poprawiającą się infrastrukturę transportową – drogową, jak również lotniczą i portową. Na koniec 2015 roku, całkowita podaż powierzchni magazynowych w Polsce wyniosła 9,77 mln mkw.

Największe rynki to

  • Warszawa – miasto i okolice (ok. 2,9 mln mkw.)
  • Górny Śląsk (1,7 mln mkw.)
  • Poznań (1,6 mln mkw.)
  • Polska Centralna (1,3 mln mkw.) 
  • Wrocław (1,3 mln mkw.)

Źródło: Komunikat EY Poland (luty 2016).

Opracowanie:
Anna
Redaktor pkt.pl
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz