Materiał Partnera

Inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego

Inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego

Jednym z ważnych działań geodetów na placach budowy, jest inwentaryzacja przeprowadzonych sieci uzbrojeń, jeszcze przed ich zasypaniem. W przypadku skończonych inwestycji, w celu wykonania napraw, czy różnego rodzaju modernizacji konkretnych elementów instalacji przesyłowych mediów, biura geodezyjne dokonują inwentaryzacji, nawet podziemnych konstrukcji.

Czym jest inwentaryzacja geodezyjna uzbrojenia?

Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu to zespół czynności technicznych, związanych z wykrywaniem i lokalizowaniem zasypanych przewodów, a także tych jeszcze odkrytych. Służy ona opracowywaniu wyników pomiarów i dokumentacji geodezyjnej, co pozwala na wprowadzenie danych na mapy zasadnicze i mapy przeglądowe uzbrojenia terenu. To zaś będzie w przyszłości ważne przy sprzedaży inwestycji, jej modernizowaniu, czy przy uszkodzeniach sieci.

Co podlega geodezyjnej inwentaryzacji?

Geodezyjnej inwentaryzacji podlegają wszystkie sieci przesyłu energii i surowców, które znaczone są na szkicach i na mapie liniami ciągłymi w określonych w dziedzinie kartografii kolorach. Mowa o sieci wodociągowej (niebieski kolor), sieci kanalizacyjnej (brązowy), sieci cieplnej (czarny), sieci gazowej (żółty), sieci telekomunikacyjnej (pomarańcz), sieci elektroenergetycznej (czerwony), sieciach specjalnych, a także o kanałach zbiorczych i obiektach niezidentyfikowanych (kolor zielony).

Prace przygotowawcze inwentaryzacji uzbrojenia

Przy inwentaryzacji geodezyjnej sieci uzbrojenia, geodeci muszą przeprowadzić szereg prac przygotowawczych. Proces ten polega na zgłoszeniu roboty geodezyjnej w odpowiednim urzędzie, uzgodnieniu ze zleceniodawcą form zgłaszania do pomiaru niezasypanych odcinków sieci, czy tych zasypanych, na zebraniu danych dotyczących osnowy geodezyjnej, czy uzyskaniu zgody Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej projektu technicznego danego obiektu lub szkicu tyczenia. Warto wiedzieć, że na tym etapie firmy geodezyjne wybierają również metodologię pomiarową. Dzisiaj przy inwentaryzacjach sieci, wykorzystuje się różnego rodzaju sprzęty, w tym sondy wykrywające przewody bez konieczności wykonywania rozkopów.

Tworzenie projektu prac inwentaryzacyjnych

Istotnym krokiem przy pracach inwentaryzacyjnych sieci uzbrojenia zasypanego, bądź niezasypanego, jest przygotowanie odpowiedniego projektu. Jest nim opracowanie penetracji wykonane na wieloskalowej mapie sytuacyjnej, a w przypadku tak zwanych terenów łatwych, opis słowny wszystkich etapów prac i informacji na temat danych instalacji. Warto przy tym pamiętać o tym, że tego typu prace mogą wykonywać tylko uprawnieni geodeci i kartografowie, którzy posiadają nowoczesny sprzęt wykrywający. Takim wyróżnia się biuro Tobar, które świadczy na terenie Cieszyna i okolic bardzo szeroki zakres usług geodezyjnych oraz kartograficznych. Obsługuje ono zarówno klientów indywidulanych, jak i biznesowych.

Opracowanie:
Cieszyn, pl. Wolności 3
tel. 33 858 08 34
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz