Materiał Partnera

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy – geodeta

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy – geodeta

Oprócz przygotowywania map do celów projektowych, czy wykonywania prac rozgraniczania działek, geodeci zajmują się również szeregiem prac powykonawczych różnych inwestycji budowlanych. Bardzo ważne są geodezyjne odbiory przyłączy oraz obiektów architektonicznych, bez których nie można wydać odpowiednich dokumentów pozwalających na użytkowanie budowli. Dowiedz się zatem, czym jest inwentaryzacja powykonawcza.

Czym jest inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy?

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy, to proces geodezyjny, przeprowadzany w ostatnich etapach wykonawstwa inwestycji budowlanej. Polega ona na dokonaniu różnego rodzaju pomiarów obiektu oraz wszelkich podziemnych sieci – wodnokanalizacyjne, teletechniczne, elektryczne, gazowe itd. – w celu określania, czy zostały one wykonane według wszystkich ustaleń projektowych, map architektonicznych i założeń prawnych.

Dlaczego inwentaryzacja powykonawcza jest ważna?

Inwentaryzacja powykonawcza kończy najczęściej pełną obsługę inwestycji gwarantowaną przez daną pracownię geodezyjną. Najczęściej jest to zatem działanie formalne. Warto jednak wiedzieć, że jedną z funkcji inwentaryzacji powykonawczej, jest jednak wyznaczenie nieprawidłowości, które powinny być usunięte. Działanie to jest ważne z punktu widzenia stanu technicznego budynku. W przypadku tych o większych rozmiarach ważne będzie przeprowadzanie okresowych pomiarów geodezyjnych przemieszczeń i odkształceń, porównywanych do wyników pomiarów stanu wyjściowego obiektu. Tu przechodzi się do drugiej istotnej funkcji inwentaryzacji powykonawczej. Ma ona bowiem olbrzymie znaczenie przy późniejszych remontach, modernizacjach czy naprawach budynków oraz podziemnych sieci energetycznych. Niezależnie od typu budynku ważne jest zatem naniesienie na mapy zasadnicze, aktualnych danych dotyczących wszystkich zrealizowanych obiektów i przyłączy. Inwestor w ten sposób uzyska geodezyjną dokumentację powykonawczą – operat geodezyjny oraz dokumentację geodezyjno-kartograficzną (np. mapę powykonawczą).

Kiedy wykonuje się inwentaryzacje powykonawcze?

Powykonawcze inwentaryzacje geodezyjne są wykonywane w przypadku realizacji różnych typów budowli, obiektów architektonicznych oraz ich uzbrojeń terenów. Zawsze należy zatem współpracować z pracowniami geodezyjno-kartograficznymi, które obsługują zarówno klientów indywidualnych, instytucjonalnych, jak i publicznych. Ważne, aby firma wykonawcza wyróżniała się posiadaniem nowoczesnego sprzętu, który pozwoli nawet na wykrywanie sieci energetycznych już zasypanych. Nietypowe zlecenia wykonują między innymi specjaliści Zakładu Usług Technicznych GUX, który działa w Lublinie. Z pełną jego ofertą zapoznasz się na nowoczesnej stronie tejże pracowni geodezyjnej.

Opracowanie:
Lublin, Baśniowa 5
tel. 601 804 047
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz