Materiał Partnera

Inwentaryzacja budowlana - komu i kiedy ją zlecić?

Inwentaryzacja budowlana - komu i kiedy ją zlecić?

Osoba planująca duże zmiany w swoim domu musi przestrzegać prawa budowlanego. Nakłada ono na inwestora w wielu sytuacjach inwentaryzację budowlaną, zwaną inaczej projektem technicznym. Kiedy trzeba ją wykonać i kto ma uprawnienia do jej przeprowadzenia?

Co to jest projekt techniczny?

Inwentaryzacja budowlana, zwana inaczej projektem technicznym to przedstawienie rzeczywistego stanu budynku, który już istnieje. Może być wykonana w formie elektronicznej i papierowej.

Powinna zawierać opis materiałów budowlanych, z jakich wykonany jest budynek i jego elementy. Ponadto musi być zawarty w niej rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem i całą jego małą architekturą, rzut wszystkich kondygnacji naziemnych i podziemnych, z zaznaczonymi instalacjami i urządzeniami sanitarnymi w skali 1:50 lub 1:100, a także rzut dachu w w tej samej skali - z elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi i sposobem odwodnienia. Kondygnacje, z zaznaczonymi wysokościami charakterystycznych punktów muszą być przedstawione także w postaci przekroju. Do tego potrzebne są rysunki architektoniczno-budowlane elewacji z jej elementami. Całość wieńczy dokumentacja fotograficzna i załączony do niej rzut z miejscami, gdzie wykonano zdjęcia, a także opis techniczny z uwzględnieniem rodzaju i charakteru budynku, liczbą pięter, wysokości, powierzchni i lokalizacją.


Może być poszerzona o inne rysunki, rzuty i projekty, takie jak trójwymiarowy model budynku, badanie struktury ścian i stropów itp.

Kiedy potrzebna inwentaryzacja budowlana?

Rzetelnie wykonana inwentaryzacja budowlana jest bardzo istotnym elementem projektu przebudowy domu. Niezależnie, czy chcemy zmienić układ pomieszczeń, czy stworzyć nadbudowę - nie można tego wykonać bez projektu technicznego. Dokumentacje trzeba zgłosić w urzędzie gminy, który wydaje pozwolenie w tym zakresie.

Jest to ważne szczególnie w starych domach, w których trudno o pierwotny projekt budynku, a więc i bezpieczne działania w zakresie przebudowy. Ustawa Prawa Budowlanego nakazuje przygotowanie inwentaryzacji budowlanej w momencie, gdy planowane są przebudowa lub nadbudowa domu, zmiana rozmiaru i ilości otworów okiennych i drzwiowych, a także wymiana konstrukcji dachu. Dodatkowo przyda się, gdy chcemy sprzedać obiekt bez pierwotnego projektu, wydzielić osobne lokale i wykonać zupełnie nowe instalacje.

Kto może wykonać inwentaryzację?

Inwentaryzację związaną z remontem może wykonać architekt w biurze projektowym. Może to być także projektant - inżynier lub technik budowlany - posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Poszukajmy biura projektowego, który ma zarówno kompetencje, jak i doświadczenie do przeprowadzenia inwentaryzacji budowlanej, takiego jak Usługi Projektowo-Budowlane Ewa Remisz-Bodecka. Dokładność i brak błędów przełożą się na krótszy proces postępowania i wydawania zgód na przebudowę.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz