Materiał Partnera

Instruktor prawa jazdy i jego rola podczas kursu

Instruktor prawa jazdy i jego rola podczas kursu

Posiadanie prawa jazdy to obecnie duże udogodnienie. Wpisanie tej umiejętności w CV niejednokrotnie wpływa na możliwość uzyskania lepszej pracy. Dzięki niemu jesteśmy bardziej niezależni w kwestii poruszania się do pracy czy na zakupy, zwłaszcza, jeśli mieszkamy poza miastem lub w mniejszej miejscowość, które zazwyczaj nie są skomunikowane z większymi ośrodkami. Podczas kursu na prawo jazdy kluczową wydaje się być rola instruktora oraz jego podejście do kursanta. Jakie cechy powinna mieć osoba szkoląca potencjalnych kierowców? Czego uczy instruktor?

Od strony formalnej

Obecnie wymagania co do zawodu instruktora na prawo jazdy zostały zmniejszone, co nie zmienia faktu, że to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, wymagające sporego doświadczenia oraz posiadania pewnych cech charakteru umożliwiających nawiązanie wspólnego kontaktu z uczniem, opartego na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Przepisy mówią, że instruktor musi mieć co najmniej 3 –letnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu oraz posiadać zaświadczenie o niekaralności w kwestii bezpieczeństwa w komunikacji, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków o zbliżonym działaniu, wiarygodności dokumentów, wolności seksualnej i obyczajowej oraz pod względem przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców Gniewko mówi o konieczności uzyskania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego wykluczającego jakiekolwiek czynniki zdrowotne stanowiące przeszkodę do wykonywania owego zawodu. Co więcej, kandydaci na instruktorów muszą przejść kurs kwalifikacyjny, podczas którego zdobywają wiedzę na temat przepisów prawa drogowego, technik prowadzenia pojazdu, sposobów nauczania innych, co wiąże się  z podstawowymi zagadnieniami psychologii. Szkolenie kończy się egzaminem oraz otrzymaniem legitymacji świadczącej o nabytych umiejętnościach.

Opanowanie i cierpliwość

Oprócz formalnej strony, istotne znaczenie ma osobowość instruktora. Przede wszystkim chodzi tu o indywidualne podejście do każdego kursanta oraz dostosowanie przebiegu nauki do jego predyspozycji. Nie każdy bowiem rodzi się mistrzem kierownicy. Zdarzają się jednak tacy, którzy za przysłowiowym kółkiem czują się swobodnie, czasami nawet są zbyt pewni siebie i swoich umiejętności. Wówczas to do instruktora należy wyeliminowanie nieprawidłowych zachowań i nawyków, które stanowić mogą zagrożenie na drodze. Jego głównym zadaniem jest przekazanie  teoretycznej wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności praktycznego ich zastosowania podczas dynamicznie zmieniających się sytuacji, zwłaszcza w mieście i szybkiego reagowania, tak by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym kierowcom. Nauka jazdy to nie tylko poruszanie się po mieście. Instruktor powinien prowadzić lekcje również poza miastem, na drogach szybkiego ruchu czy autostradach, tak by przyszły kierowca umiał poradzić sobie w każdej sytuacji. Podobnie jak nauczyciele w szkole, przedstawiciele tego zawodu muszą cechować się cierpliwością, opanowaniem, a także swoim zachowaniem stwarzać miłą atmosferę podczas lekcji. Wywieranie presji na kursancie, dodatkowy stres prowadzi do utraty koncentracji, a przecież wszystkim zależy przede wszystkim na bezpieczeństwie. O profesjonalizmie instruktorów świadczy wysoki współczynnik zdawalności, tak jak w przypadku Ośrodka Szkolenia Kierowców Gniewko w Gliwicach. 

Opracowanie:
Gliwice, Asnyka 13A
tel. 504 794 146
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz