Materiał Partnera

Instalacje odgromowe w budynkach

Instalacje odgromowe w budynkach

Piorunochron stanowi nieodłączny element każdego budynku. Montujemy go w domach od dziesięcioleci, nie kwestionując jego niezbędności czy wpływu na nasze bezpieczeństwo. Rzadko też zastanawiamy się nad jego konstrukcją. A ma ona znaczenie dla sprawności i niezawodności całego systemu.

Instalacja odgromowa w świetle prawa

Mówiąc o piorunochronie mamy na myśli nie tylko charakterystyczny drut przytwierdzony do ściany budynku, ale też całą instalację. Jej z pozoru prosta konstrukcja powinna spełniać określone wymagania. To konieczne, aby w prawidłowy sposób odprowadzała duże ładunki elektryczne, nie zagrażając ani mieszkańcom, ani przypadkowym przechodniom.

Posiadanie takiej instalacji nie jest kwestią wyboru. Sprawę tę regulują przepisy Prawa budowlanego, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. opisujące niezbędne warunki techniczne i usytuowanie budynków. Zgodnie z tym rozporządzeniem oraz jego uzupełnieniem z 2004 roku, zawierającym szczeblowe normy w tym zakresie, za instalację odgromową może służyć element metalowego dachu lub inna część budynku. Taką rolę może pełnić także wolnostojący maszt, jeśli jest wyższy od otaczających go obiektów.

Przepisy wskazują też, jakie budynki powinny być wyposażone w takie zabezpieczenie. Do podstawowych warunków zalicza się wysokość do 60 m oraz potencjalne ryzyko wyładowań trafiających w budynek, obliczane na podstawie specjalnego wzoru i danych statystycznych dla konkretnego obszaru. Zawarte w uzupełnieniu rozporządzenia normy mówią też, że w piorunochron powinny być wyposażone budynki wykonane z łatwopalnych materiałów oraz o powierzchni ponad 500 m² i wysokości ponad 15 m.

Logicznym jest, że bardziej narażone na uderzenia pioruna są obiekty ulokowane na wzniesieniach, stojące samotnie czy też wysokie. Zainstalowanie systemu odgromowego jest w nich bardziej kwestią logiki i zdrowego rozsądku niż wymogów formalnych.

Co warto wiedzieć o instalacji odgromowej?

Powszechnie uważamy, że piorunochron to kawałek solidnego drutu przytwierdzonego do elewacji budynku, który ma celu „ściąganie” wyładowania elektrycznego. W rzeczywistości, nieprawidłowo skonstruowany system może doprowadzać do przenoszenia ładunku na elementy budynku. A to sprawia, że powstaje ryzyko pożaru i porażenia prądem obecnych w domu.

Instalacja odgromowa powinna być więc wykonana zgodnie z określonymi zasadami. Dlatego warto przy jej budowaniu skorzystać z pomocy fachowca. Montaż piorunochronów oferuje między innymi Elektrograf. Artur Himik – firma specjalizuje się w układaniu instalacji elektrycznych oraz automatyce, wentylacji i klimatyzacji.

Instalacja odgromowa składa się z trzech elementów: zwodów mocowanych na dachu – to one „zbierają” ładunek – a także przewodów odprowadzających oraz uziomu. Taka konstrukcja zazwyczaj jest wykonywana z wykorzystaniem naturalnych elementów budynku. Do takich zalicza się między innymi elementy zbrojenia dachów, ścian i fundamentów, słupy nośne ze stali czy elementy stalowe wysunięte powyżej poziomu dachu. Naturalnymi uziomami mogą być zaś nieizolowane od ziemi fundamenty żelbetowe, podziemne części budynku, rurociągi wodne ułożone nie dalej niż 10 m od budynku i inne położone w tej odległości elementy z metalu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz