Materiał Partnera

Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania pompą ciepła.

Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania pompą ciepła.

W każdym budynku istnieje potrzeba ogrzewania go, jak i wentylowania każdego pomieszczenia. Zagadnienia te w starych budynkach zostały potraktowane w tradycyjny sposób, niekoniecznie najefektywniejszy. W nowych często wybiera się nowoczesne rozwiązania, choć można je także zainstalować w istniejących już starszych i nowszych. Jedną z najlepszych metod jest wykonanie wentylacji mechanicznej i połączenie jej z pompą ciepła.

System wentylacji mechanicznej obejmuje funkcjonalności:

  • Wymuszonej wymiany powietrza,
  • Odzysku traconego ciepła,
  • Dogrzewania budynku,
  • Chłodzenia budynku.

Powody dla których warto stosować systemy wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna ma tę zaletę, że gwarantuje zarówno właściwy kierunek przepływu powietrza, jak i jego stałą wielkość. Oczywiście wydajność jest zależna od włączonego biegu wentylatorów lub zawartości wilgotności w pomieszczeniu. Generalnie zależna jest od ilości osób przebywających w budynku. Możemy nią sterować za pomocą centralki sterującej lub pilota.

Centrala wentylacyjna koncentruje w sobie wszystkie przewody nawiewne i wywiewne z pomieszczeń, wymuszając obieg powietrza wentylatorem elektrycznym. Obsługuje funkcję czasowego wietrzenia i pozbywa się niemiłych zapachów. W każdym pomieszczeniu możemy ustawić jej wydajność za pomocą tzw. anemostatów. Powietrze wlotowe do domu jest filtrowane, wylotowe zaś umieszcza się z dala od jego zaciągu. O funkcjonalności systemów wentylacji mechanicznej warto porozmawiać z firmą specjalizującą się w budowie i montażu wentylacji mechanicznych, takiej jak, chociażby Przedsiębiorstwo Grem Grzegorza Rudzkiego.

Wentylacje mechaniczne z odzyskiem ciepła zyskują na popularności

Bardzo dobrą możliwością jest połączenie rozbudowanego systemu wentylacji z systemem odzysku ciepła z powietrza wydalanego. Polega to na zastosowaniu wymiennika powietrze – powietrze, w którym na dużej powierzchni płyt (wymienników) następuje nagrzanie powietrza świeżego, kosztem energii powietrza zużytego. Urządzenie takie nosi nazwę rekuperatora i łączy w sobie również funkcję centrali wentylacyjnej. Dlatego też warto zdecydować się na takie rozwiązanie od razu przy budowie wentylacji, gdyż nie dublujemy urządzeń. Oszczędności, jakie przynosi jego praca, są najbardziej widoczne w okresie zimowym, gdzie musimy ogrzewać pomieszczenia, a wentylacja je wychładza. Odzysk ciepła znacznie zmniejsza straty, a zużyta energia elektryczna ma marginalne znaczenie w bilansie.

Podniesienie sprawności układu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.

Istnieje możliwość dwutorowego stosowania wentylacji z rekuperatorem. Zimą celem odzysku ciepła generowanego przez instalację grzewczą, altem dzięki ochładzaniu powietrza pompami wbudowanymi w system wentylacji.

System ten efektywny jest w naszych warunkach klimatycznych do około minus siedmiu stopni Celsjusza. Przy większych mrozach musimy posiłkować się dogrzewaniem konwencjonalnym, najlepiej za pomocą kominka na drewno lub kotła na węgiel.

Opracowanie:
Ozorków, pl. Jana Pawła II 12
tel. 42 718 25 54
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz