Materiał Partnera

Innowacyjny urząd gminy

Innowacyjny urząd gminy

Gmina Brzeźnica to gmina wiejska w województwie małopolskim, która składa się z 14 sołectw. Urzędnicy pracujący w urzędzie miasta starają się zapewnić mieszkańcom tych terenów idealne warunki mieszkaniowe, remonty budynków komunalnych, remonty dróg gminnych, rozwój gminnej oświaty i na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy mieszkańców. Inwestycje prowadzone przez radę gminy na czele z wójtem sprawiają, że jest to jednostka terytorialna, z której inne mogą brać przykład!

Urząd Gminy to jednostka odpowiedzialna za pomoc i wspieranie prac wójta, skarbnika gminy i sekretarza gminy, jak również całej rady. Głównym motywatorem działania urzędników jest dbanie o rozwój miejscowości, kulturę, inwestycje i rewitalizację gminy. Dokonują tego poprzez bieżącą pracę, ale również szukanie zewnętrznych inwestorów, organizację przetargów i współpracę na przykład ze stowarzyszeniami gminnymi.

Pomoc dla mieszkańców                         

W naszym urzędzie załatwią Państwo wszystkie bieżące sprawy od złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, sprawy meldunkowe, zgłoszenie i dokonanie zmian we wpisie związanym z działalnością gospodarczą, sprawy podatkowe, związane z wycinką drzew, pozwoleniem na budowę po uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu w restauracji czy barze. Wydajemy odpisy aktów ślubu, urodzenia czy zgonu, informujemy o harmonogramie zbiórki odpadów oraz zajmujemy się sprawami związanymi z planowaniem zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie. Duża część pracy rady gminy dotyczy pomocy społecznej mieszkańcom najbardziej potrzebującym. Wpisuje się w to między innymi dbanie o stan budynków komunalnych i przydzielanie lokali mieszkalnych rodzinom potrzebującym. Gminny ośrodek pomocy społecznej pomaga w wypełnianiu wniosków o świadczenia, zasiłki rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby mieszkańców naszej gminy, rozwiązując sytuacje kryzysowe i proponując najlepsze rozwiązania wszystkim zainteresowanym stronom. Nieustannie dbamy również o rozwój placówek szkolnych i edukacji w regionie realizując liczne projekty!

Inwestycja w ekologię

Biorąc pod uwagę zmiany klimatu i dokuczające nam przez to susze a w efekcie mniejsze plony coraz większą uwagę poświęcamy na edukowanie i realizowanie projektów z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Jesteśmy dumni z naszych działań mających na celu poprawę warunków ekologicznych na terenie gminy Brzeźnicy. Prowadzimy również program- Priorytetowe Czyste Powietrze, na którym skorzystamy wszyscy. Aktualnie przeprowadzamy inwentaryzację zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy. Po raz kolejny otrzymaliśmy środki na realizację inwestycji gminnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tym razem stworzymy miejsce rekreacji i wypoczynku w Łączanach! Ciesząc się z postępów w tym zakresie oraz nieustannego rozwoju gminy i regionu regularnie organizujemy imprezy okolicznościowe, na które zaproszeni są wszyscy bez wyjątku! Wykorzystujemy je do edukowania najmłodszych mieszkańców naszego regionu o znaczeniu ich wyborów i działań!

Opracowanie:
Brzeźnica, Krakowska 109
tel. 33 879 20 29
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz