Materiał Partnera

Innowacyjność technologiczna najlepszych skupów złomów

Innowacyjność technologiczna najlepszych skupów złomów

Branża recyklingowa rozwija się w Polsce w błyskawicznym tempie. Jest to między innymi wynik rozporządzeń Unii Europejskiej, która wydaje limity minimalne odzysku różnych surowców wtórnych. Jest to część polityki proekologicznej, która również ma olbrzymi wpływ na ekonomię państw. Warto bowiem wiedzieć, że dla przykładu, aż 40% zapotrzebowania Europy na miedź gwarantują materiały z odzysku. Nie byłoby to jednak możliwe bez nowoczesnych skupów złomów, które dzisiaj są zaliczane do bardzo innowacyjnych technologicznie podmiotów!

Skupy złomu – pierwsze ogniwo łańcuchu recyklingowego

Kraje, które wyróżniają się wysokim poziomem recyklingu metali nieżelaznych i żelaznych, a także innego typu materiałów, znacznie napędzają w ten sposób swoją ekonomię. Przykładem mogą być Chiny, które planują w najbliższych latach całkowicie zrestrukturyzować swoją politykę odzysku surowców. Warto jednak wiedzieć, że w branży recyklingowej – również w Polsce – olbrzymie znaczenie mają nowoczesne skupy złomu, które kupują materiały od klientów indywidualnych, a także od różnych przedsiębiorstw, które dysponują ubytkami produkcyjnymi. Następnie tego typu wyspecjalizowane podmioty, sprzedają wyselekcjonowane i posegregowane surowce do nowoczesnych ośrodków przetwórstwa recyklingowego, które w złożonych procesach pozwalają na przywrócenie np. metali do ponownego obrotu. Warto przy tym zauważyć, że przy odzysku wykorzystuje się prawie o 80% mniej mediów – wody, prądu, ciepła – niż przy pierwotnym wydobyciu danych materiałów. To pokazuje, jak ważne zadanie spoczywa na skupach złomu.

Skupy złomu – transport HDS i usługi demontażowo-rozbiórkowe

Najlepsze skupy złomu, które wyróżniają się wysoką produktywnością, charakteryzują się przede wszystkim innowacyjnością technologiczną. Posiadają one między innymi różnego rodzaju sprzęty, elektronarzędzia, jak i maszyny ciężkie. Mowa między innymi o pojazdach do transportu HDS, który umożliwia błyskawiczny odbiór metali kolorowych, złomu stalowego, czy żeliwnego o dużym tonażu i gabarytach – np. do 11 ton i 15 metrów. Warto również wspomnieć o różnego rodzaju dźwigach z odpowiednim osprzętem, który pozwala na wykonywanie rozbiórek i demontaży konstrukcji stalowych, czy murowanych. Dobry skup złomu, uzgodni z klientem bardzo błyskawiczny zakres tychże prac, a także odzysk z danego obiektu dużej ilości surowców wtórnych – są one odbierane systemem kontenerowym, a mogą dotyczyć wcześniej wspomnianego złomu, a czasem też kruszyw recyklingowych.

Jedną z najlepszych firm z branży skupu złomu i transportu HDS, jest przedsiębiorstwo MAR-MET, które stawia na ciągły rozwój i modernizację swojej technologii. Podmiot ten dzięki ponad dziesięcioletniej działalności w branży świadczy, także szerokie usługi robót ziemnych. Te przy rozbiórkach i demontażach są bardzo istotne. Porządkują one teren i przygotowują go pod nowe inwestycje. Mowa o działaniach niwelacji gruntu, jego utwardzania, plantowania, czy też kucia betonu. Mar-Met dostarcza również we wskazane miejsce różnego rodzaju materiały sypkie, od betonu kruszonego, po piasek ogrodowy!

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz