Materiał Partnera

Infrastruktura IT pod lupą – czym jest audyt informatyczny w firmie

Infrastruktura IT pod lupą – czym jest audyt informatyczny w firmie

Prawidłowe funkcjonowanie współczesnej firmy w ogromnej mierze opiera się na wykorzystaniu komputerów, oprogramowania oraz różnego rodzaju systemów informatycznych. Dotyczy to zarówno małych rodzinnych interesów, jak i ogromnych międzynarodowych koncernów. Dlatego też nie sposób bagatelizować kwestii, jak duży wpływ na pracę naszego przedsiębiorstwa ma stan oraz kondycja firmowej infrastruktury IT. W związku z tym warto zadbać o ten element naszej działalności i regularnie przeprowadzać audyt informatyczny.

Audyt – nie taki diabeł straszny

Nie da się ukryć, że dla wielu przedsiębiorców określenie audyt nie zawsze niesie ze sobą pozytywne skojarzenia. Niemniej jednak audyt informatyczny stanowi działanie niezbędne
w dzisiejszych czasach, kiedy to rozwój technologii, również tej negatywnie oddziałującej na funkcjonowanie firmy, jest tak dynamiczny i nieprzewidywalny
. Samo słowo „audyt” oznacza kontrolę, przy czym należy pamiętać, że w odniesieniu do firmowych systemów informatycznych jest to cały proces oparty na zbieraniu i ocenie informacji w zakresie rozwiązań informatycznych oraz organizacyjnych, składających się na infrastrukturę informatyczną wykorzystywaną w przedsiębiorstwie. Działanie to można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

audyt legalności oprogramowania – mający na celu zestawienie liczby i typów posiadanych licencji na oprogramowanie użytkowane w firmie ze stanem faktycznym, czyli z oprogramowaniem zainstalowanym na wszystkich komputerach należących do przedsiębiorstwa. Dzięki sprawdzeniu i uporządkowaniu kwestii posiadanych licencji oraz usunięciu z systemu używanych nielegalnych wersji programów, zwiększamy bezpieczeństwo naszej infrastruktury oraz minimalizujemy ryzyko pojawienia się dodatkowych kosztów związanych z posiadaniem nieużywanych licencji lub ich braku,

audyt sprzętu – umożliwia zebranie informacji na temat sprzętu sieciowego, komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Działanie to pozwala zarówno na szczegółową inwentaryzację sprzętu, jak również na ocenę wydajności i przydatności poszczególnych elementów. Audyt ten umożliwia dodatkowo zaplanowanie wydatków na modernizację oraz ułatwia obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną,

audyt bezpieczeństwa - wykonywany w celu analizy i kontroli bezpieczeństwa wykorzystywanych oraz będących w posiadaniu przedsiębiorstwa baz danych, przy czym fundamentem tych zabezpieczeń są procedury i polityka bezpieczeństwa,
a także odpowiednia konfiguracja sieci i systemów,

audyt legalności przetwarzania danych osobowych – obejmujący weryfikację istniejącego stanu zabezpieczeń przetwarzanych danych.

Co po audycie

Przeprowadzenie audytu informatycznego to niełatwe zadanie, dlatego też warto zlecić tego typu działanie profesjonalnej i niezależnej firmie informatycznej, takiej jak Piotr Magdziak Bastek Inżynieria Komputerowa, co da nam konkretne podstawy do wyciągania wniosków odnośnie modyfikacji, modernizacji lub zmiany organizacji systemu. Dzięki skorzystaniu
z usług fachowców otrzymamy rzetelnie przygotowaną dokumentację, która oprócz informacji o zauważonych uchybieniach, zawierać będzie rekomendacje i zalecenia, których wdrożenie zapewni naprawę w obszarze, w którym została znaleziona dana nieprawidłowość. Dodatkowo może zostać przygotowana analiza ryzyka oraz harmonogram i kosztorys modernizacji infrastruktury informatycznej na potrzeby poprawy ochrony archiwum firmy.

Audyt informatyczny to działanie, które warto wdrażać w firmie regularnie, gdyż z jednej strony usprawni i ułatwi funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa, a z drugiej strony pozwoli uchronić nas przed poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Opracowanie:
Ujazd, Sławięcicka 19
tel. 602 635 275
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz