Materiał Partnera

Grzegorz Wróblewski oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych

Grzegorz Wróblewski oferuje szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych

Firma Grzegorza Wróblewskiego zajmuje się świadczeniem usług z zakresu geodezji i kartografii. Właściciel firmy może pochwalić się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym. Podejmuje się wszelkich działań związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych. Zajmuje się wyznaczaniem podziałów nieruchomości oraz rozgraniczaniem i wznawianiem granic. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą firmy.

Grzegorz Wróblewski – usługi geodezyjne i kartograficzne

Firma Grzegorza Wróblewskiego powstała w 1995 roku. Jej siedziba mieści się w Mosinie w województwie wielkopolskim. W ofercie znajdziemy szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych.

Grzegorz Wróblewski przeprowadza specjalistyczne pomiary i tworzy mapy do celów projektowych i prawnych. Świadczy również usługi dotyczące wyznaczania podziałów nieruchomości, wykonywania rozgraniczeń i wznowień granic, a także wytyczania budynków i sieci. Firma Grzegorze Wróblewskiego podejmuje się kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych. Ponadto zajmuje się wyznaczaniem reperów geodezyjnych. Grzegorz Wróblewski posiada również uprawnienia do przeprowadzania powykonawczych inwentaryzacji sieci gazowych, energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych itp.

Kiedy należy zatrudnić geodetę?

Z usług geodety najczęściej korzysta się podczas realizacji budowy domu. Nie otrzymamy pozwolenia na budowę i rozpoczniemy żadnych prac, jeśli wcześniej nie będziemy posiadać mapy do celów projektowych, którą wykona dla nas geodeta z odpowiednimi uprawnieniami. W późniejszym etapie geodeta jest odpowiedzialny za wytyczenie budynku i instalacji na danej działce. Po zakończeniu prac budowlanych geodeta powinien sprawdzić, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z projektem i przeprowadzić odbiór powykonawczy wszelkich przyłączy. Geodeta jest zatem specjalistą, który planuje oraz czuwa nad przebiegiem realizacji prac, bez niego żadna inwestycja budowlana nie może mieć miejsca.

Jakie uprawnienia powinien mieć geodeta?

Przed zatrudnieniem geodety powinniśmy sprawdzić, czy posiada on odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zleconych mu prac. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o prawie geodezyjnym i kartograficznym geodeta musi posiadać średnie lub wyższe wykształcenie w kierunku geodezji i kartografii. Każdy geodeta, aby móc samodzielnie wykonywać swój zawód musi mieć udokumentowaną 3-letnią praktykę zawodową w przypadku posiadania wykształcenia wyższego i 6-letnią praktykę, gdy ukończył szkołę średnią. Od 2003 roku obowiązują przepisy, które narzucają na geodetów obowiązek zdania państwowego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz