Materiał Partnera

GPS jako narzędzie geodezyjne

GPS jako narzędzie geodezyjne

Global Positioning System, znany lepiej jako GPS, spotykamy najczęściej w formie nawigacji – czy to w przeznaczonych do niej urządzeniach, czy to w telefonach komórkowych. Chociaż początkowo miał być wykorzystywany wyłącznie w celach wojskowych i wywiadowczych, obecnie stosowany jest w bardzo wielu dziedzinach. Chociaż stworzył go, utrzymuje i zarządza nim Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, globalny system pozycjonowania wykorzystywany jest także w Polsce.

Krótka historia GPS‐u w geodezji

Od używania popularnego „GPS‐a” nie stronią również geodeci oraz kartografowie. To dzięki niemu powstał na przykład Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia czy Europejski Ziemski System Odniesienia. Tworzenie map w jednorodnym układzie przestało być niemożliwe. Wcześniej na pomiar osnowy geodezyjnej pozwalała w zasadzie wyłącznie triangulacja. Jej wykorzystanie opierało się jednak na budowie wież triangulacyjnych połączonych w swoistą sieć. Zbudowana była ona z powierzchni o kształcie trójkąta, których boki mogły sięgać od dwóch do nawet dwudziestu pięciu kilometrów. Mimo wszystko technologia ta została zastąpiona przez znacznie doskonalszy GPS. Często wykorzystujący go geodeci – jak specjaliści z firmy Dawid Golczewski inż. Usługi geodezyjno-kartograficzne – doceniają jego pomoc przy tworzeniu map tematycznych oraz topograficznych, a także przy wielu innych działaniach wymaganych od fachowców zajmujących się współcześnie geodezją.

Zastosowanie Global Positioning System w geodezji

GPS pomaga przy tworzeniu licznych systemów informacji, takich jak GIS – Geographic Information System – czy LIS – Land Information System. Zbierają one dane przestrzenne i opisowe, które dotyczą lokalizacji większości obiektów geograficznych, co znacznie ułatwia pracę geodety zaznajomionego z ich użyciem. Przy pomocy danych z GPS stworzyć można tak zwaną mapę cyfrową. Wykorzystując zawarte na niej informacje geodeta może zapoznać się z konkretnymi interesującymi go danymi. Mapy cyfrowe pozwalają bowiem na łatwą filtrację przekazywanej treści – można na nich wyświetlać wyłącznie lasy, drogi czy zbiorniki wodne, w zależności od tego, co akurat najbardziej nas interesuje. Geodezyjne zastosowanie Global Positioning System nie ogranicza się oczywiście wyłącznie do tworzenia map. Wykorzystywany jest także w niwelacji satelitarnej mającej na celu wyznaczenie różnic wysokości pomiędzy oddalonymi od siebie punktami. Pozwala także na wyznaczanie wektorów przesunięć, tras czy tworzenia danych katastralnych.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz