Materiał Partnera

GPS jako narzędzie geodezyjne

GPS jako narzędzie geodezyjne

Global Positioning System, znany lepiej jako GPS, spotykamy najczęściej w formie nawigacji – czy to w przeznaczonych do niej urządzeniach, czy to w telefonach komórkowych. Chociaż początkowo miał być wykorzystywany wyłącznie w celach wojskowych i wywiadowczych, obecnie stosowany jest w bardzo wielu dziedzinach. Chociaż stworzył go, utrzymuje i zarządza nim Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, globalny system pozycjonowania wykorzystywany jest także w Polsce.

Krótka historia GPS‐u w geodezji

Od używania popularnego „GPS‐a” nie stronią również geodeci oraz kartografowie. To dzięki niemu powstał na przykład Międzynarodowy Ziemski System Odniesienia czy Europejski Ziemski System Odniesienia. Tworzenie map w jednorodnym układzie przestało być niemożliwe. Wcześniej na pomiar osnowy geodezyjnej pozwalała w zasadzie wyłącznie triangulacja. Jej wykorzystanie opierało się jednak na budowie wież triangulacyjnych połączonych w swoistą sieć. Zbudowana była ona z powierzchni o kształcie trójkąta, których boki mogły sięgać od dwóch do nawet dwudziestu pięciu kilometrów. Mimo wszystko technologia ta została zastąpiona przez znacznie doskonalszy GPS. Często wykorzystujący go geodeci – jak specjaliści z firmy Dawid Golczewski inż. Usługi geodezyjno-kartograficzne – doceniają jego pomoc przy tworzeniu map tematycznych oraz topograficznych, a także przy wielu innych działaniach wymaganych od fachowców zajmujących się współcześnie geodezją.

Zastosowanie Global Positioning System w geodezji

GPS pomaga przy tworzeniu licznych systemów informacji, takich jak GIS – Geographic Information System – czy LIS – Land Information System. Zbierają one dane przestrzenne i opisowe, które dotyczą lokalizacji większości obiektów geograficznych, co znacznie ułatwia pracę geodety zaznajomionego z ich użyciem. Przy pomocy danych z GPS stworzyć można tak zwaną mapę cyfrową. Wykorzystując zawarte na niej informacje geodeta może zapoznać się z konkretnymi interesującymi go danymi. Mapy cyfrowe pozwalają bowiem na łatwą filtrację przekazywanej treści – można na nich wyświetlać wyłącznie lasy, drogi czy zbiorniki wodne, w zależności od tego, co akurat najbardziej nas interesuje. Geodezyjne zastosowanie Global Positioning System nie ogranicza się oczywiście wyłącznie do tworzenia map. Wykorzystywany jest także w niwelacji satelitarnej mającej na celu wyznaczenie różnic wysokości pomiędzy oddalonymi od siebie punktami. Pozwala także na wyznaczanie wektorów przesunięć, tras czy tworzenia danych katastralnych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz