Materiał Partnera

Georadar 3D – nowoczesna technologia w badaniach gruntu

Georadar 3D – nowoczesna technologia w badaniach gruntu

Badania gruntu są podstawą wszelkich inwestycji budowlanych, począwszy od domów mieszkalnych, przez wielkie obiekty przemysłowe, aż po drogi. Nowoczesne technologie, jakie stosuje się obecnie nie tylko w geologii, ale w wielu innych dziedzinach opierają się na technikach komputerowych. W sporządzaniu ekspertyz geologicznych pomaga najnowsza technologia, jaką jest georadar 3D. Gwarantuje on wyjątkowo precyzyjne i czytelne wyniki pomiarów.

Pomiary z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych

Cyfrowe rejestrowanie i przetwarzanie informacji stwarza ogromne możliwości, szczególnie w sferze instrumentów badawczych i pomiarowych. Dokładność uzyskiwanych wyników ma duże znaczenie dla przyszłych inwestycji, bowiem budowanie coraz wyższych domów wymaga też coraz większej precyzji danych. Nowoczesny georadar 3D to urządzenie, które korzysta zarówno z technologii informatycznej, jak i z tradycyjnego zjawiska fizycznego, jakim jest odbicie fal elektromagnetycznych.

Wykorzystanie tej metody nie jest nowością – odbicia fal są zjawiskiem, na którym opiera się działanie echosond okrętowych, sonarów i innych tego typu urządzeń. Działanie takich mechanizmów polega na wysłaniu impulsu elektromagnetycznego, który dociera do określonego przedmiotu lub struktury, a następnie odbija się od niej lub częściowo przenika, powracając do anteny odbiorczej. Na podstawie parametrów odebranej fali dokonuje się obliczeń gęstości gruntu oraz odległości danej struktury – położenia w poszczególnych warstwach. Istotnym w takich pomiarach zjawiskiem jest zmiana własności dielektrycznych, charakterystyczna dla różnych formacji geologicznych.

Możliwości, jakie stwarza obraz 3D

Jedną z najważniejszych cech georadaru 3D jest możliwość uzyskania trójwymiarowego obrazu, a także jego obracania, cięcia i dokonywania innych form obróbki komputerowej. W przeciwieństwie do starszych typów sond badacz nie otrzymuje jedynie wykresu. Efektem jest wizualizacja, która pokazuje anomalię geologiczną ze wszystkich stron, dzięki czemu możliwe jest wychwycenie wszelkich niuansów jej położenia i ukształtowania. Za powstanie obrazu 3D odpowiada specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, które analizuje wszystkie odczytywane przez radar dane i na ich podstawie tworzy siatkę przestrzenną. Kompletny obraz złożony jest z wielu płaskich, dwuwymiarowych profili, które – nakładane na siebie jak kartki papieru o różnym kształcie – w efekcie tworzą obraz przestrzenny. Przypomina to nieco działanie tomografu komputerowego, który analizuje płaszczyzna po płaszczyźnie strukturę narządów człowieka.

Georadar 3D, który dostarcza firmom geologicznym przedsiębiorstwo Subgeo, oferuje niemal nieograniczone możliwości badawcze z uwagi na specjalistyczne oprogramowanie. Jego struktura umożliwia dodawanie kolejnych opcji, dzięki czemu można rozszerzać funkcjonalność. Urządzenie wyróżnia wysoka jakość obrazowania danych georadarowych, co pozwala na perfekcyjne odtworzenie kształtu badanego obiektu podczas geologicznego badania gruntu. Technologia tego typu znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Poza inspekcjami na potrzeby budownictwa wykorzystuje się ją również w archeologii i ochronie środowiska.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz