Materiał Partnera

Geodezyjna obsługa inwestycji – na czym konkretnie polega?

Geodezyjna obsługa inwestycji – na czym konkretnie polega?
Większość inwestycji budowlanych to spore przedsięwzięcia, które wymagają także nawiązania współpracy z geodetą. Realizowane przez niego czynności dają możliwość doskonałego przygotowania terenu i dopilnowania niezbędnych formalności, które są wymagane zarówno do uzyskania pozwolenia na budowę, jak i użytkowanie skonstruowanego obiektu. Na czym konkretnie polega  geodezyjna obsługa inwestycji?

Niezbędne czynności

Prace geodety na placu budowy realizowane są na kilku etapach powstawania obiektu. Jedną z istotnych czynności wykonywanych w tym zakresie na samym początku konstruowania budynku jest jego wytyczenie na określonym terenie. Prace terenowe związane z tym elementem geodezyjnej obsługi inwestycji pozwalają na precyzyjne usytuowanie obiektu, które zgodne będzie z założeniami projektowymi. Musi się ono również zgadzać z planowym zagospodarowaniem działki i uzyskiwanym przez inwestora pozwoleniem na budowę.

Wykwalifikowany geodeta zadba o to, by każdy z pomiarów został zrealizowany z należytą precyzją. Poprawne wytyczanie obiektów to bowiem konieczność zwrócenia uwagi na ich położenie względem konstrukcji znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Dotyczy to zarówno obiektów już istniejących, jak i dopiero projektowanych. Geodeta Jan Faron świadczy kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne, w ramach których wykonywane jest wytyczanie obiektów także z uwzględnieniem granic nieruchomości. Nie jest to jednak jedyna czynność realizowana w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji. Co jeszcze jest w stanie wykonać specjalista?

Zgodnie z planem

W trakcie budowy niezbędne jest nieustanne kontrolowanie postępu oraz jakości wykonywanych prac. Dotyczy to także czynności geodezyjnych, nad którymi czuwa wykwalifikowany specjalista. Zapewniona przez niego kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji obejmuje także etap konstruowania obiektu i dokładne sprawdzanie, czy budowla powstaje zgodnie z planem i zatwierdzonym przez geodetę usytuowaniem. Ekspert uzupełni dziennik budowy, co jest w tym wypadku konieczne do kontynuowania prac budowlanych.

Po skontrolowaniu prawidłowego przebiegu czynności związanych ze wznoszeniem obiektu, geodeta zapewni też obsługę w zakresie inwentaryzacji powykonawczej. To jeden z ostatnich etapów prac związanych z oddaniem budynku do użytku. Dopiero jednak pozytywne zaopiniowanie przez specjalistę całej inwestycji daje możliwość uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie. W tym celu geodeta dokonuje niezbędnych pomiarów, dzięki którym nowy obiekt trafia na zasadniczą mapę konkretnego rejonu.

Opracowanie:
Mikołów, Wiśniowa 10
tel. 32 226 22 61
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz