Materiał Partnera

Generalne wykonawstwo obiektów wielkopowierzchniowych

Generalne wykonawstwo obiektów wielkopowierzchniowych

Obiekty wielkopowierzchniowe takie jak hurtownie, magazyny, ośrodki przemysłowe, chłodnie, czy mroźnie wielokrotnie wykonywane są w technologii prefabrykacyjnej konstrukcji stalowych. Istotne przy ich wznoszeniu jest jednak odpowiednie zaprojektowanie, a także powołanie generalnego wykonawcy całej inwestycji. To on będzie odpowiedzialny za każdy etap prac budowlanych, a także za odpowiednie nimi kierowanie.

Technologie wykorzystywane przy stawianiu obiektów wielkopowierzchniowych

Przy wykonawstwie obiektów wielkopowierzchniowych – przemysłowych, handlowych, magazynowych, kubaturowych – bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniej technologii budowlanej, która nie tylko pozwoli ograniczyć koszty inwestycji, ale także czas jej realizacji. Ważne jest przy tym również to, aby budynek idealnie spełniał wszystkie warunki swojego przeznaczenia. Jeśli chodzi o obiekty wielkopowierzchniowe, dzisiaj stosuje się najczęściej technologię stalową, żelbetowo-stalową, a także żelbetowo-murową. Opierają się one w dużej mierze o wykorzystanie elementów prefabrykacyjnych, które w nowoczesnym budownictwie odgrywają olbrzymią rolę. Dane moduły konkretnej konstrukcji – np. hali magazynowej – są bowiem wcześniej przygotowywane w warunkach przemysłowych, a na placu budowy są one montowane.

Profesjonalne firmy projektowo-budowlane

W przypadku realizacji inwestycji stawiania obiektów wielkopowierzchniowych ważne jest wyłonienie jednej firmy budowlanej, która uzyska tytuł generalnego wykonawcy. Najlepiej wykorzystywać wiedzę, doświadczenie, nowoczesność technologiczną i szeroki zakres usług takich podmiotów jak ASBO POLAND. Firma ta zajmuje się profesjonalnym projektowaniem obiektów wykonywanych w technologii konstrukcji stalowych, ich wykonawstwem, a także wszelkimi działaniami powykonawczymi. Przedsiębiorstwo ma za sobą realizację małych, średnich i dużych inwestycji związanych z budownictwem kubaturowym, przemysłowym, magazynowym, handlowym, czy też gospodarczym. Jej renomę potwierdza współpraca z takimi podmiotami jak Polski Cukier, Alda, Bamal, Tonsil, czy Inex.

Zakres generalnego wykonawstwa najlepszych podmiotów

Zakres generalnego wykonawstwa przy różnych inwestycjach może znacznie się od siebie różnić. Do najważniejszych zadań takiego podmiotu należy jednak obsługa materiałów budowlanych, przeprowadzenie robót budowlanych, nadzorowanie wszystkich etapów prac, a także zatrudnianie podwykonawców. Pełen zakres generalnego wykonawstwa może obejmować m.in.:

  • działania projektowane – np. opracowywanie analizy chłonności terenów inwestycyjnych, przygotowywanie projektów wraz z przedmiarami robót i pełnymi kosztorysami inwestorskimi, wykonywanie działań administracyjnych dla urzędów (opinie, wnioski, ekspertyzy, dokumentacje budowlane),
  • działania wykonawcze i zarządcze – np. pełna obsługa geotechniczna, hydrogeologiczna i geodezyjna, wykonawstwo różnych etapów prac wznoszenia konstrukcji stalowych, przejmowanie funkcji kierownika robót, kierownika budowy, czy też inwestora zastępczego, proces odbioru obiektu do użytkowania,
  • działania doradcze – np. audyty jakości, sprawozdania z budowy w zakresie realizacyjnym i powykonawczym.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz