Materiał Partnera

Fundusze Europejskie w starostwach powiatowych

Fundusze Europejskie w starostwach powiatowych

Dynamiczny rozwój gmin, miast i obszarów miejskich w dużej mierze uzależniony jest od działań powiatów. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o modernizowanie infrastruktury przemysłowej, drogowej czy turystycznej, lecz także o kwestie ekonomiczne dotyczące Funduszy Europejskich otwierających drogę do własnego biznesu. Coraz więcej władz powiatowych skupia uwagę na innowacyjnej przedsiębiorczości, która w dalekosiężnych planach pozwoli na znaczną poprawę sytuacji gospodarczej regionu.

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Każde starostwo powiatowe dba o to, aby jego mieszkańcy mogli korzystać z Funduszy Europejskich. Warto wiedzieć, że wiele z nich jest pozyskiwanych dla całego kraju, a część przekazywana jest danemu samorządowi powiatowemu za sprawą jego starań o dofinansowanie. Tak jest w przypadku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, które realizuje dalekosiężną i kompleksową politykę wsparcia przedsiębiorców. Dzięki temu w tak zarządzanych powiatach pojawiają się sprawnie działające Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, które służą pomocą osobom chcącym założyć działalność gospodarczą, organizację pozarządową, organ administracji publicznej, instytucję kultury czy spełniać się biznesowo w branży leśnictwa bądź rolnictwa. Powiatowi eksperci od Funduszy Europejskich obsługują zarówno osoby prawne, osoby fizyczne, instytucje naukowe, jak i jednostki szkolnictwa (np. wyższego). Warto wiedzieć, że najprężniej rozwijające się powiaty oferują wiele możliwości rozwoju przedsiębiorstwa lub jego startu – również dla młodych osób. Tak jest m.in. w powiecie wejherowskim, gdzie obecnie realizowane są działania związane z Funduszami Europejskimi na lata 2014-2020, między innymi takie jak: Wsparcie na odnawialne źródła energii w ramach poddziałania 10.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 czy Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach.

Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego

Ministerstwo Rozwoju wykazuje, że jednym z największych beneficjentów środków z Unii Europejskiej są samorządy terytorialne, a zwłaszcza powiaty. To one realizują politykę, która ma na celu podwyższenia standardów życia mieszkańców. Realizowane projekty w ramach Funduszy Europejskich pozwalają starostwom powiatowym, które dbają o pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, na rozwój takich obszarów jak: działalność społeczna, kultura, infrastruktura techniczna, energetyka, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, informatyzacja czy transport. Środki przekazywane są nie tylko na realizowanie zamówień publicznych, ale są także oferowane osobom fizycznym – na przykład na wspomniany rozruch firmy. Jednostki samorządów powiatowych pomagają stworzyć odpowiedni projekt i wniosek, a także spełnić wszystkie uwarunkowania przepisów prawa.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz