Materiał Partnera

Formy organizacyjne imprez masowych

Formy organizacyjne imprez masowych
Imprezy masowe mogą mieć różne formy organizacyjne. Do najpopularniejszych zalicza się te o charakterze sportowym. Inną formą organizacyjną imprez masowych są wydarzenia artystyczno-rozrywkowe. Gdzie mogą odbywać się imprezy masowe i jakie warunki musi spełnić ich organizator? Dowiedz się, jakie przepisy należy brać pod uwagę podczas organizacji imprezy sportowej, a jakie podczas imprezy artystyczno-rozrywkowej.


Impreza masowa – czyli właściwie jaka?

Ustawa z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) ściśle określa, jakie wydarzenie jest imprezą masową. Może nią być impreza sportowa (w tym mecz piłki nożnej) oraz impreza artystyczno-rozrywkowa. Istnieje jednak szereg imprez będących wyjątkami i tak mianem „imprezy masowej” nie określa się m.in. planowanych imprez w szkołach i placówkach oświatowych, imprez w teatrach, kinach, muzeach i domach kultury, a także imprez sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnych i nieodpłatnych, organizowanych na terenie otwartym. Należy również podkreślić, aby impreza masowa mogła się odbyć obiekt oraz teren, na której ma się odbywać musi gwarantować odpowiednie warunki.

Najpopularniejsze imprezy masowe – imprezy sportowe

Do imprez sportowych zalicza się wydarzenia sportowe, w których głównym celem jest współzawodnictwo sportowe bądź popularyzowanie kultury fizycznej. Aby konkretne wydarzenie sportowe było określane mianem imprezy masowej musi odbywać się na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba miejsc wynosi nie mniej niż 1000 osób. Z kolei, gdy impreza sportowa odbywa się na hali sportowej bądź w innym budynku, to by była określana mianem imprezy masowej musi mieścić minimum 300 osób. Warto podkreślić, że miejsce musi być zgodne z przepisami związanymi z ochroną przeciwpożarową oraz z przepisami prawa budowlanego. Imprezę masową typu sportowego można przeprowadzać również w terenie, który także umożliwi pomieszczenie minimum 1000 osób. Co ciekawe, mecz piłki nożnej to również impreza masowa. Także w tym przypadku muszą być spełnione warunki dotyczące stadionu lub obiektu sportowego, w których organizator musi udostępnić uczestnikom minimum 1000 miejsc.

Impreza artystyczno-rozrywkowa – kiedy będzie imprezą masową?

W tym przypadku podobnie, jak podczas masowej imprezy sportowej odbywającej się na stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem organizator musi zapewnić uczestnikom minimum 1000 miejsc.

Jeśli jednak masowa impreza artystyczno-rozrywkowa odbywa się w hali sportowej bądź innym budynku, to liczba miejsc wynosi nie mniej niż 500 – podkreśla specjalista ze Śląskiej Agencji Koncertowej Creative Events z Chełma Śląskiego.

Warto pamiętać, że bez względu na formę organizator imprezy masowej musi mieć na uwadze wszystkie przepisy, które bardzo dokładnie regulują jej organizację. Dlatego też, dobrym rozwiązaniem jest powierzenie organizacji wydarzenia doświadczonej agencji eventowej.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz