Materiał Partnera

Forma opodatkowania: zasady ogólne czy podatek liniowy?

Forma opodatkowania: zasady ogólne czy podatek liniowy?

Osoby, które zakładają działalność gospodarczą, już w momencie rejestrowania firmy muszą zdecydować się na konkretną formę opodatkowania. Chociaż do wyboru jest kilka rozwiązań, przedsiębiorcy najczęściej rozważają zasady ogólne lub podatek liniowy. Obie opcje mają swoje wady i zalety, dlatego podjęcie decyzji nie jest łatwe. Która z nich jest korzystniejsza?

Zasady ogólne – plusy i minusy

Skala podatkowa to forma rozliczania na zasadach ogólnych, którą przedsiębiorcy wybierają najczęściej. Jej istotą jest opodatkowanie dochodu (rozumianego jako różnica między przychodami a kosztami) zgodnie z dwustopniową skalą:

  • dochód do 85 528 zł – podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek
  • dochód powyżej 85 528 zł – podatek wynosi 15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Decydując się na skalę podatkową, koniecznością jest prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów  – to można jednak zlecić profesjonalnym firmom, takim jak np. Biuro Rachunkowe. Sylwia Wajda. Przedsiębiorca ma także obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy oraz raz w roku złożyć zeznanie podatkowe PIT-36.

Rozliczanie się na zasadach ogólnych daje prawo do:

  • skorzystania z ulg podatkowych
  • wspólnego rozliczania się z małżonkiem
  • rozliczania się jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • pomniejszenia osiągniętych przychodów o koszty ich uzyskania.

Minusem jest natomiast konieczność odprowadzania podatku w wysokości 32% w przypadku przekroczenia pierwszej skali podatkowej.

Podatek liniowy – plusy i minusy

Rozliczanie się liniowo oznacza dla przedsiębiorcy konieczność opodatkowania dochodu jedną stawką podatku (19%) bez względu na wysokość dochodu.

Wybierając podatek liniowy, podatnik ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek – podobnie jak w przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych. Koniecznością jest również złożenie rocznej deklaracji PIT-36L .

Chociaż największą zaletą tej formy opodatkowania jest jedna stawka podatku bez względu na wysokość dochodu, ma ona wiele wad. Przede wszystkim nie pozwala na skorzystanie z ulg podatkowych oraz nie daje możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Minusem jest także brak kwoty wolnej od podatku.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Nie istnieje jedna uniwersalna odpowiedź na to pytanie, ponieważ wiele zależy od indywidualnych oczekiwań i potrzeb przedsiębiorcy. Dlatego, rozpoczynając działalność gospodarczą i nie będąc w stanie przewidzieć wysokości dochodów, można wybrać skalę podatkową. Jeżeli okaże się, że dochód jest dość wysoki, w kolejnym roku podatkowym (do 20 stycznia) można zgłosić chęć zmiany formy opodatkowania na liniową w formie pisemnego oświadczenia przekazanego naczelnikowi urzędu skarbowego.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz