Materiał Partnera

Filozofia „Klucz do uczenia się” w edukacji przedszkolnej

Filozofia „Klucz do uczenia się” w edukacji przedszkolnej

Standardy przedszkoli niepublicznych, znacznie przewyższają poziom, który gwarantują placówki państwowe. Mowa nie tylko o infrastrukturze technologicznej, czy sanitarnej, ale także o wykorzystywanych modelach edukacji przedszkolnej. Dzisiaj niepubliczne ośrodki, opierają często swoją działalność o innowacyjne, sprawdzone techniki nauczania. Ciekawe przedstawia, tak zwana filozofia „Klucz do uczenia się”, którą opracował Lew Wygotsky. Stosowanie jej jest rekomendowane przez pediatrów, neurologów, psychologów, czy pedagogów!

Nauka myślenia symbolicznego

Dzisiaj edukacja dzieci w przedszkolach niepublicznych oparta jest o innowacyjne metody, taki jak filozofia „Klucz do uczenia się”. Oparta jest ona o myślenie symboliczne, a także obrazowanie zjawisk, co umożliwia aktywowanie tychże obszarów mózgu dziecka, które odpowiadają za pamięć długotrwałą. Sama technika w wykorzystaniu praktycznym, polega zaś na interpretowaniu odpowiednich symboli, co pozwala m.in. na szybszą naukę języków obcych, pisania i czytania, podstaw matematyki, czy nawet odpowiednich zachowań społecznych. Badania dowodzą, że myślenie symboliczne i nauka oparta na obrazowaniu, znacznie przyśpieszają rozwój  psychoruchowy dziecka, a także pozwalają często na aktywowanie ich talentów – mowa zarówno o zdolnościach artystycznych, jak i o konkretnych predyspozycjach do danego obszaru nauki. Rodzice powinni zatem zapisywać swoje pociechy do przedszkoli, które wykorzystują filozofię Lwa Wygotsky’ego – jednym z takich ośrodków, jest Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności Dziecka, działające w Szczecinie. Wychowawcy grup, dbają o to, aby podchodzić do każdego przedszkolaka w indywidualni sposób, zarażając go pasją do nauki i chęci odkrywania wiedzy!

Program nauki „Klucz do uczenia się” i efekty kształcenia

Program edukacyjny, oparty o myślenie symboliczne, składa się na moduł podstaw matematycznych, programu logicznego, programu konstrukcyjnego (rozwój umiejętności planowania itp.), programu eksploracyjnego, wizualno-przestrzennego, kreatywnego modelowania, programu literackiego, teatralnego, ekspresyjnego, a także psychograficznego. Taki model nauczania, pozwala na wykształcenie u dzieci twórczego myślenia, szacunku do innych osób, łatwego adaptowania się do nowych warunków, czy też rozwiązywania problemów własnych oraz innych. Dzieci objęte programem „Klucz do uczenia się” nie wykazują trudności wychowawczych, są bardzo empatyczne i co ważne, z łatwością przystosowują się nauczania szkolonego – często pod względem rozwoju, przewyższają swoich rówieśników.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz