Materiał Partnera

Ewolucja formy domów jednorodzinnych

 Ewolucja formy domów jednorodzinnych

Domy jednorodzinne w ciągu lat wielokrotnie zmieniały swoją formę. Zawsze był to budynek, w którym wygodnie miała mieszkać większa lub mniejsza rodzina.Przy podobnej funkcji wewnętrznej wygląd domów różnił się jednak na przestrzeni lat. Miały na to wpływ takie przyczyny jak moda, możliwości realizacyjne, środowisko oraz uwarunkowania administracyjne.

Estetyczna bryła domu jest ważna!

Spotykamy obecnie wiele typów budynków mieszkalnych budowanych w ciągu ostatnich lat. Domy, które powstały w latach PRL-u, napotykały liczne ograniczenia administracyjne. Były to głównie „kostki”, niewielkie budynki z płaskim dachem. Są one najczęściej poddawane modernizacji, która zwiększa ich powierzchnię oraz podnosi walory użytkowe i estetyczne.

Na terenach wiejskich zostało wybudowanych dużo domów o niewielkiej powierzchni z dachami dwuspadowymi. Powoduje to kłopoty dla współczesnych inwestorów. Na terenach, gdzie nie ma obowiązujących miejscowych planów zabudowy, stosuje się zasadę „dobrego sąsiedztwa” i wydawane są warunki zabudowy bazujące na parametrach budynków sąsiednich.

Dużo problemów stwarzają też niewłaściwie interpretowane nawiązania do zabudowy regionalnej. Wydziały Architektury nie interesują się walorami architektonicznymi projektowanych domów. Ważne jest, by zostały spełnione określone parametry w wydanych warunkach zabudowy. Same budynki mogą być nieciekawe, wręcz brzydkie, ale uzyskują zezwolenie na budowę.

Zaskakuje brak opieki miejscowych architektów z urzędów nad realizowaną, nową zabudową.

Czy przy projektowaniu domu warto kierować się modą?

Powstające domy mieszkalne podlegają prawom mody, jak wszystko co nas otacza np.: odzież, samochody czy sposób spędzania wolnego czasu.

Bardzo szybko tracą zainteresowanie obiekty powstałe zgodnie z krótkotrwałymi tendencjami np.: budynki typu „stodoła”, wille w stylu Miami, domy dekonstrukcyjne itp…

Najdłużej zostają uznawane za eleganckie i nie tracące swojej atrakcyjności budynki zaprojektowane w stylu tradycyjnym, opartym o rodzime uwarunkowania, ponieważ styl ten towarzyszy nam od wielu lat.

Jesteśmy z nim oswojeni i podoba się on kolejnym pokoleniom. Warto się zastanowić budując dom dla siebie, czy nie wybudować go w stylu tradycyjnym.

Nowoczesne wnętrze, prawidłowy układ funkcjonalny i zastosowanie najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz instalacje spełniające wszelkie, współczesne wymagania, a całość ubrana w spokojną, wyważoną, elegancką formę architektoniczną, będzie domem dla rodziny na pokolenia.

Takie domy Autorska Pracownia Architektoniczna AREX ma w swoim dorobku i cieszą się one powodzeniem od wielu lat.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz