Materiał Partnera

Ewidencja środków trwałych – na czym polega?

Ewidencja środków trwałych – na czym polega?

Ewidencję środków trwałych muszą prowadzić między innymi te podmioty gospodarcze, które przyjęły w swoim ustroju rachunkowym zasady uproszczone, oraz charakterystyczne dla nich księgi przychodów i rozchodów. Owa ewidencja obejmuje zaś wszystkie składniki majątku związane z wykonywaniem działalności. Aby nie popełnić prostych błędów, wielokrotnie przedsiębiorcy w tym zakresie proszą o pomoc wyspecjalizowane biura rachunkowe.

Kto musi prowadzić ewidencję środków trwałych?

O obligatoryjnym obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych, mówi przede wszystkim rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie oznacza to jednak tego, że ewidencję tę musza prowadzić tylko podmioty opierające swoją rachunkowość o KPiR. Obowiązkiem objęci są również tzw. ryczałtowcy.

Podsumowując, ewidencję środków trwałych podejmują: spółki cywilne, osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, przy założeniu przyjęcia w organizacji zasad księgowości uproszczonej

Czym są środki trwałe?

Jeśli chodzi o prawną definicję środków trwałych, należy wiedzieć, że zalicza się do nich budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu, a także innego rodzaju przedmioty. Ważnym przy tym założeniem jest to, iż muszą one stanowić własność lub współwłasność podatnika. Mogą one być nabyte, lub też wytworzone we własnym zakresie i zawsze powinny być kompletne i zdatne do użytku. Środkiem trwałym jest zatem ukończona budowa np. magazynu, a nie sam jego plan.

Z czego składa się ewidencja środków trwałych?

Ewidencja środków trwałych, składa się z wielu bardzo ważnych elementów, które muszą się znaleźć w danym opracowaniu. Plusem jest jednak to, że nie ma w polskim ustawodawstwie ustalonego jednego wzorca ewidencjonowania, dlatego zadanie to ma charakter bardzo elastyczny. Jak jednak wspomniano, w ewidencji nie może zabraknąć takich informacji, jak: data nabycia, data przyjęcia do używania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, wartość początkowa, stawka amortyzacyjna, kwota odpisu amortyzacyjnego na dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania odpisów, czy też dat likwidacji i przyczyn zbycia.

Dlaczego pomoc biura rachunkowego może być taka ważna?

Wbrew pozorom księgowość uproszczona wcale nie jest taka łatwa do prowadzenia, zwłaszcza przez małe firmy. Dzisiaj zatem warto podejmować stałą współpracę z takim biurami rachunkowymi, jak PERFEKT Joanny Leśniak, która w ramach ewidencji środków trwałych określa także wartość początkową środka trwałego, wykonuje korekty danych, czy w zindywidualizowany sposób rozpatruje takie ruchy firmy w obrębie środków trwałych, jak: trwałe odłączenie części składowej od środka trwałego, ulepszenie środka trwałego, czy ujmowanie środka trwałego za ten o niskiej wartości, nieprzekraczającej ustawowych 10 tys. złotych. 

Opracowanie:
Trześń, Kościelna 3
tel. 500 113 780
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz