Materiał Partnera

Etapy budowy hali stalowej

Etapy budowy hali stalowej

Konstrukcje stalowe są nieodzownym elementem wszystkich gałęzi przemysłu. Duża uniwersalność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb sprawia, że konstrukcje ze stali znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach. Dlatego postanowiliśmy opisać szczegółowo etapy budowy hali z elementów stalowych oraz omówić zakres prac, jakie są wykonywane w każdym kroku.

Z jakich etapów składa się budowa hali stalowej?

Pod pojęciem hali stalowej mogą kryć się zarówno obiekty produkcyjne, jak i magazynowe. Konstrukcje te mogą być również przeznaczone na galerie handlowe, hale samochodowe czy chociażby proste wiaty. Proces wznoszenia takiej konstrukcji stalowej składa się z czterech zasadniczych etapów, wśród których należy wymienić:

  • skompletowanie dokumentacji oraz wykonanie projektu hali,

  • produkcja (prefabrykacja) elementów konstrukcyjnych,

  • prace montażowe,

  • prace instalacyjne i wykończeniowe.

Co obejmuje etap projektowania hali?

W pierwszym etapie należy przede wszystkim uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzję środowiskową. W oparciu o te dokumenty można rozpocząć przygotowanie projektu. Podczas prac projektowych należy uwzględnić informacje dotyczące:

  • warunków gruntowych,

  • rodzaju i przeznaczenia hali.

Ostatnim krokiem w tym etapie jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Co obejmuje etap prefabrykacji elementów do budowy hali?

W kolejnym etapie następuje produkcja elementów, które następnie trafią na plac budowy. Użycie nowoczesnej technologii umożliwia zaprojektowanie wytrzymałych elementów przy jednoczesnym użyciu optymalnej ilości stali. Dzięki temu może powstać konstrukcja stalowa, która jednocześnie będzie bezpieczna, ekonomiczna oraz ekologiczna.

Na tym etapie kluczowe wydaje się również odpowiednie zabezpieczenie poszczególnych elementów przed korozją. Elementy konstrukcyjne zabezpiecza się wykonując ocynkowanie szkieletu dachu, pokrywając konstrukcję nośną warstwą farby o odpowiedniej grubości, jak również stosując powlekane panele blachy trapezowej lub płyt warstwowych na obudowę hali.

Jak przebiega montaż hali?

Jeszcze przed rozpoczęciem montażu poszczególnych elementów hali należy przeprowadzić prace ziemne i przygotować działkę do wylania fundamentów i umieszczenia tzw. belek podwalinowych. Następnie do fundamentów przytwierdzane są elementy konstrukcyjne całej hali. Prace rozpoczyna się od słupów stalowych. Następnie montowane są kolejno:

  • rygle dachowe,

  • usztywnienia wiatrowe,

  • słupy drugorzędne,

  • elementy obudowy.

Poszczególne elementy są łączone ze sobą przy pomocy śrub.

Na czym polegają prace wykończeniowe?

W ramach prac wykończeniowych przy produkcji hali magazynowej wykonywane jest betonowanie posadzki oraz wygładzenie jej powierzchni. W dalszym kroku następuje montaż instalacji wewnętrznych – elektrycznych, grzewczych oraz wentylacyjnych. Na końcu montuje się instalacje zewnętrzne oraz zagospodarowuje przestrzeń wokół hali.

Szukając firmy, która posiada doświadczenie w budowie różnego rodzaju konstrukcji stalowych, warto zwrócić się do przedsiębiorstwa Mirs sp. z o.o. z Oleśnicy. Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i europejskim oraz długa lista realizacji stanowią najlepszą rekomendację dla tego wykonawcy.

Opracowanie:
Spalice, Kasztanowa 3
tel. 71 314 70 42
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz