Materiał Partnera

Elementy rolnictwa doświadczalnego

Elementy rolnictwa doświadczalnego

Liczba ludności na naszej planecie rośnie bardzo szybko już od wielu stuleci i wszystko wskazuje na to, że tempo tego wzrostu nie wyhamuje jeszcze przez długie dziesiątki lat. Niesie to oczywiście z sobą określone skutki społeczne, a najpoważniejszym z nich jest sprawa wyżywienia. Ciągle jeszcze istnieją w naszym współczesnym świecie enklawy permanentnego głodu, mimo iż ludzkość XXI wieku dysponuje takimi możliwościami i zasobami materialnymi, dzięki którym problem wyżywienia ludzi w skali całego globu mógłby dawno już zostać rozwiązany. Niestety, intelektualnie ludzkość nie dorosła jeszcze do tego, aby stworzyć jedną ogólnoświatową społeczność, jedną rodzinę o wspólnych celach i dążeniach. Niezależnie jednak od tego, należy robić wszystko, aby zwiększać wzrost produkcji żywności, co z czasem doprowadzi do likwidacji głodu w skali całej Ziemi niezależnie od intencji tych czy innych polityków. Jednym z narzędzi zwiększającym efektywność i poziom produkcji żywności jest rolnictwo doświadczalne.

Czym jest rolnictwo doświadczalne?

W niektóre aspekty rolnictwa doświadczalnego wprowadzają nas specjaliści z firmy Polski Farmer z Tarczyna. Definiując rolnictwo doświadczalne, można by powiedzieć, że są to wzorcowe gospodarstwa rolne działające wedle zmieniających się nieustannie schematów, będących wynikiem naukowo-badawczych procedur. Celem takich działań jest zwiększenie efektywności produkcji żywności lub też poprawienie jej jakości. Takie gospodarstwa najczęściej określamy rolniczymi stacjami doświadczalnymi; są one prowadzone zwykle przez różne instytuty naukowo badawcze oraz przez uczelnie rolnicze. W tego typu gospodarstwach testuje się nowe gatunki i odmiany roślin jadalnych, które powstają wcześniej w laboratoriach w wyniku różnego rodzaju działań badawczych, których podstawą jest genetyka.

Ogólniejsze pojęcie rolnictwa doświadczalnego
O wydajności współczesnego rolnictwa, a co za tym idzie o efektywnej produkcji żywności, nie decydują wyłącznie badania nad roślinami, lecz także stosowanie nowoczesnych urządzeń i maszyn do ich uprawiania. W tym aspekcie należy uznać za niezbędne elementy rolnictwa doświadczalnego także testowanie nowych maszyn rolniczych oraz opracowywanie nowych metod zarządzania pracami polowymi. Pod tym drugim pojęciem możemy rozumieć np. konstruowanie systemów  skanowania, mapowania i projektowania pól i badania ich zasobności lub też systemów do jazdy równoległej maszyn rolniczych, a także systemów do precyzyjnego wysiewu i nawożenia; wszystko to można osiągnąć przy pomocy nawigacji satelitarnej. Oczywiście zakres badań w zakresie technicznego zaopatrzenia rolnictwa jest znacznie szerszy, niż to, o czym tutaj wspomnieliśmy. Niemniej wzmiankowane przykłady wskazują wyraźnie na to, że rolnictwo doświadczalne to bardzo szerokie, nomen omen, pole działalności i obejmuje ono w równym stopniu badania nad roślinami, jak i rozwój technicznego zaplecza całej gospodarki rolnej.

 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz