Materiał Partnera

Elementy profilaktyki antysmogowej

Elementy profilaktyki antysmogowej

Smog to jeden z największych problemów związanych z ochroną środowiska. Pogarszająca się jakość powietrza to skutek wieloletnich zaniedbań, a konsekwencje złej polityki w tym zakresie są katastrofalne – coraz więcej miast spowitych jest mgłą fotochemiczną, pogarsza się stan zdrowia ich mieszkańców. Na szczęście istnieją skuteczne metody profilaktyki antysmogowej, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Co warto wiedzieć na ich temat?

Znaczenie skutecznej profilaktyki antysmogowej

Smogiem nazywamy zjawisko atmosferyczne w postaci mgły wymieszanej ze spalinami, dymem oraz pyłami. Najwięcej zanieczyszczeń tego typu produkowanych jest przez gospodarstwa domowe, zakłady przemysłowe oraz pojazdy silnikowe. Za ich pośrednictwem do atmosfery przedostają się szkodliwe substancje i związki, takie jak dwutlenki siarki, tlenki azotu oraz metale ciężkie. Stanowią one poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, m. in. przez wysoką zawartość czynników kancerogennych. Jak się okazuje, gazem cieplarnianym w dużej mierze odpowiedzialnym za powstawanie smogu jest podtlenek azotu. Powoduje on nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale też gleby i roślin, przyczyniając się do powstawania niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, degradacji warstwy ozonowej i intensyfikacji efektu cieplarnianego. Z tego powodu skuteczna profilaktyka antysmogowa powinna prowadzić do eliminacji podtlenku azotu i redukcji jego emisji przez pojazdy silnikowe oraz zakłady przemysłowe. Warto przy tym zaznaczyć, że obecnie pojawia się coraz więcej regulacji dotyczących emisji gazów cieplarnianych, czego przykładem może być protokół z Kioto.

Powłoki antysmogowe

Skuteczna profilaktyka antysmogowa powinna obejmować rozwiązania prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w sposób ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Coraz większą popularnością cieszą się tutaj zaawansowane nanotechnologie wykorzystywane do produkcji innowacyjnych powłok antysmogowych. Tego typu rozwiązania znajdziemy w ofercie firmy Hard Chris z Białegostoku. Oferowane przez nią powłoki opierają się na wykorzystaniu nano cząsteczek dwutlenku tytanu oraz zjawiska fotokatalizy. Dzięki temu możliwe jest skuteczne usuwanie NOx, czyli wyeliminowanie z powietrza szkodliwych tlenków azotu. Dodatkowo, za sprawą właściwości samooczyszczających, powłoki antysmogowe działają wydajnie i ekonomicznie. Warto przy tym zaznaczyć, ze ich stosowanie możliwe jest nie tylko w przypadku pojazdów, ale też dróg, budynków i obiektów pomocniczych.

Inne elementy profilaktyki antysmogowej

Profilaktyka antysmogowa powinna obejmować szeroko zakrojone działania na różnych polach. Ważnym jej elementem jest wprowadzenie przepisów regulujących zasady użytkowania kotłów opalanych paliwami stałymi. Dobrą praktyką jest także wprowadzanie kontroli emisji spalin samochodów. Ponadto coraz więcej miast korzysta z systemów informowania i ostrzegania mieszkańców o emisji spalin. Wszystkie te działania pozwalają na stopniową redukcję smogu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz