Materiał Partnera

Elementy dokumentacji geotechnicznej

Elementy dokumentacji geotechnicznej

Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej jest sprawą kluczową podczas prawnego przygotowywania terenu pod budowę jakiegokolwiek obiektu budowlanego. Składa się z wielu szczegółowych dokumentów, które mają zebranie danych na temat podłoża jakie znajduje się na działce budowlanej.

Definicja

Dokumentacja geotechniczna powstaje na podstawie wyników badań, zarówno laboratoryjnych, jak i polowych. Ich zadaniem jest przedstawienie rzeczywistych warunków i cech podłoża gruntowego w miejscu, w którym planowana jest budowa obiektu budowlanego. Tego rodzaju dokumentacja ma na celu podanie parametrów geotechnicznych umożliwiających ocenę przydatności danego podłoża i sporządzenie projektu posadowienia, toteż konieczne jest uwzględnienie w niej także charakterystyki konstrukcji zaprojektowanego obiektu.

Elementy dokumentacji

W skład dokumentacji geotechnicznej wchodzą część opisowa i część rysunkowa oraz załączniki zawierające materiały dokumentacyjne, takie jak karty sondowań, czy tabele wyników badań karty otworów wiertniczych.

W tego rodzaju dokumentacji należy zamieścić:

 • opis konstrukcji i przeznaczenie planowanej budowli,
 • plan orientacyjny terenu w odpowiedniej skali,
 • stacyjno-wysokościowy plan wraz z oznaczeniem punktów badań polowych oraz obiektów, zarówno tych projektowanych, jak i już istniejących,
 • wyniki badań chemicznych wody gruntowej oraz badań laboratoryjnych gruntu,
 • profile geotechniczne,
 • charakterystyka geologii podłoża terenu pod budowę,
 • metryki badawczych otworów,
 • określenie geotechnicznej kategorii,
 • wartości parametrów geotechnicznych warstw gruntów podłoża (uogólnione),
 • profile geotechniczne,
 • wyniki badań specjalnych i sondowań,
 • geotechniczne przekroje,
 • wnioski i uwagi na temat warunków oraz wymagań związanych z posadowieniem fundamentów.

Poza częścią opisową, aby dokumentacja geotechniczna była pełna, należy dołączyć także część rysunkową. Jej rola jest dość istotna.

-Jeśli chodzi o część graficzną dokumentacji geotechnicznej, to występuje ona w formie planu sytuacyjnego, na którym przedstawia się punkty wierceń oraz linie geotechnicznych przekrojów. W samych przekrojach obrazuje się z kolei warstwy gruntu – tłumaczy nasz rozmówca, ekspert z firmy BUGEO.
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz