Materiał Partnera

Ekologiczne aspekty korzystania z kolektorów słonecznych

Ekologiczne aspekty korzystania z kolektorów słonecznych

Z każdym rokiem popyt na kolektory słoneczne zwiększa się coraz bardziej. Te niepozorne i nowocześnie wyglądające urządzenia w dużej mierze przyczyniają się do zminimalizowania negatywnych działań w środowisku, a przy tym ekonomizują życie w gospodarstwie domowym. Dzieje się tak na skutek przemiany energii słonecznej w energię cieplną bez ponoszenia kosztów. Dowiedz się o najważniejszych informacjach na temat kolektorów słonecznych, a także o ich ekologicznych aspektach.


Kolektory słoneczne – przegląd podstawowych informacji

Kolektory słoneczne nazywane są inaczej solarami. To urządzenia, których specjalna budowa pozwala na przemianę energii promieniowania słonecznego w ciepło. Ich wykorzystanie pozwala na rezygnację z ponoszenia kosztów za energię elektryczną – stosunkowo o wiele droższą od energii słonecznej. W zamian za to uzyskuje się o ponad połowę tańsze ciepło, pozwalające na ogrzanie wody. By zrozumieć działanie kolektora, warto zapoznać się z tym, jak jest zbudowany. Najczęściej spotykanym jego rodzajem jest kolektor płaski, stanowiący system rur, które przymocowane są do absorbera – płyty, stanowiącej główną część budowy, przekształcającej energię słoneczną w użytkowe ciepło. W systemie rur znajduje się ciecz, która jest ogrzana pod wpływem promieni słonecznych, będąca jednocześnie nośnikiem ciepła. Cały kolektor znajduje się w obudowie, która minimalizuje straty ciepła, ułatwia przedostanie się energii słonecznej do wnętrza budynku, a ponadto chroni kolektor przed uszkodzeniami. Najczęstszym materiałem stosowanym do wytwarzania kolektorów słonecznych jest miedź. To właśnie ona posiada największe zdolności do przewodzenia ciepła. 

Jak tłumaczy pracownik firmy BORKOWSKI - Grupa SBS Sp. z o.o.: ,,Decyzja o posiadaniu kolektora słonecznego nie jest jeszcze codziennością. Wiedza o ekologicznym aspekcie tych urządzeń z pewnością sprawi, że instalacja takiego systemu grzewczego będzie bardziej powszechna, ponieważ chodzi przede wszystkim o zminimalizowanie wydatków.”


Kolektory słoneczne - najważniejsze korzyści ekologiczne

Najważniejszą zaletą kolektorów, która związana jest z ich ekologicznym zastosowaniem to znaczące obniżenie kosztów ponoszonych w wyniku ogrzewania wody użytkowej. Według obliczeń szacuje się, ze ich redukcja sięga nawet 60%. Nakład finansowy, jaki należy ponieść przy tego rodzaju ogrzewaniu jest tylko i wyłącznie związany z zakupem i montażem kolektora. Samo pozyskiwanie energii nie obarcza domowników żadnymi kosztami. Jako że woda bardzo często jest zużywana w dużych ilościach, a poza tym jest oczywiście niezbędna – takie ograniczenie kosztów ekonomizuje funkcjonowanie w gospodarstwie domowym. Ponadto, posiadanie kolektora słonecznego jest w stanie całkowicie zaspokoić potrzebę na wodę użytkową w okresie letnim, natomiast w skali roku do ponad połowy. Instalacja takiego systemu umożliwia również używanie odnawialnych źródeł energii w postaci promieniowania słonecznego, której zużycie nie powoduje wyczerpania jej zapasów. Odnawialne źródła energii mogą ulec odnowieniu i cały czas być wykorzystywane. Innymi aspektami ekologicznymi, które dotyczą posiadania kolektora słonecznego, są:

  • przetwarzanie energii słonecznej na energię cieplną odbywa się automatycznie,
  • mechanizm działania kolektorów słonecznych redukuje źródła emitujące spaliny,
  • wykorzystanie nietoksycznego glikolu propylenowego, który znajduje się w systemie rur kolektora,
  • możliwość recyklingu wszystkich części kolektora.

 

Jak odpowiednio dobrać kolektor słoneczny?

Główną kwestią przy wyborze kolektora jest ilość płyt, która powinna być indywidualnie dostosowana do potrzeb domowników. Zakup większej ilości kolektorów jest zbędny, jeśli zapotrzebowanie na energię cieplną nie jest dostatecznie duże. Istotna jest również powierzchnia kolektora – szacuje się, że na każdą osobę korzystającą z wody użytkowej powierzchnia mieści się w granicach od 1m2 do 1,5m2. Warto więc wziąć to pod uwagę przy określaniu wielkości instalacji grzewczej. Inną ważną kwestią jest pojemność podgrzewacza. Przy wyborze pojemności także należy oszacować ilość zużycia wody na każdą osobę. Przyjmuje się, że na jednego domownika przypada 50-60 litrów całkowitej pojemności podgrzewacza. Warto również zwrócić uwagę na ustawienie kolektora. Najbardziej optymalne umieszczenie instalacji polega na zwróceniu jej w kierunku południowym z nachyleniem pod kątem około 40°. Jest to ważne, by do kolektora docierała jak największa ilość promieni słonecznych, aby nie znajdował się w cieniu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz