Materiał Partnera

Efektywne poszukiwanie pracy lub pracownika z pomocą Denis Group

Efektywne poszukiwanie pracy lub pracownika z pomocą Denis Group

Zarówno poszukiwanie pracy, jak i wykwalifikowanego pracownika jest czasochłonne i wymaga odbycia wielu rozmów z kandydatami lub pracodawcami. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w których pracę chce podjąć obcokrajowiec. Aby usprawnić ten proces i zwiększyć szansę sukcesu, coraz częściej obie strony korzystają z pośrednictwa wyspecjalizowanych firm. Jedną z nich jest agencja pracy tymczasowej Denis Group sp. z o.o.

Płynność rynku pracy a zapotrzebowanie na rekruterów

Osoby ze starszego pokolenia dobrze pamiętają czasy, kiedy zatrudnienie w państwowym zakładzie najczęściej oznaczało stały związek z firmą, często na 20-30 lat. Obowiązek pracy stwarzał sytuacje, w których nie poszukiwało się wymarzonego zajęcia, ale tego, które było w zasięgu ręki. Obecnie nikt już nie zmusza do pracy, a podejmowanie zatrudnienia wynika z konieczności zapewnienia sobie środków do życia. To jednak nie jedyna motywacja. Z drugiej strony zainteresowani dążą do znalezienia takiego stanowiska, na którym będą spełniać swoje marzenia, realizować pasje czy też rozwijać się i mieć szanse na zrobienie kariery. W efekcie często zmieniają oni, pracę poszukując jej nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki temu zdobywają nowe doświadczenia i sprawdzają się w kolejnych branżach. To z kolei sprawia, że proces rekrutacji jest jeszcze bardziej czasochłonny i trzeba przez niego przechodzić częściej.Denis Group sp. z o.o. – specjaliści od zatrudnienia

Nowoczesny rynek pracy jest bardzo płynny i często wykracza poza granice kraju. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników należy do codzienności. Weryfikacja kilkudziesięciu czy kilkuset kandydatów, który aplikują do konkretnego stanowiska, wymaga nie tylko czasu. Nowym pracownikom stawia się wysokie wymagania, nie tylko w odniesieniu do ich formalnych kwalifikacji. Są też cenione takie cechy jak komunikatywność, umiejętności interpersonalne czy kreatywność. Aby ułatwić obu stronom porozumienie się i ograniczyć proces rekrutacji do minimum, powstała agencja pracy tymczasowej Denis Group sp. z o.o. Mocną stroną firmy jest jej wieloletnie doświadczenie, które pozwoliło wypracować mechanizmy porozumienia pomiędzy pracodawcami i pracownikami na terenie wielu krajów. W efekcie znalezienie odpowiednich kandydatów jest skracane do minimum. Dzięki bazie ofert, w której agencja gromadzi dane kandydatów do pracy tymczasowej czy sezonowej, pracodawca w kilka minut otrzymuje listę osób o pożądanych kwalifikacjach. Nie musi więc marnować czasu wielogodzinne rozmowy z osobami, które nie mają kwalifikacji lub nie spełniają innych wymogów zawodowych. Również osoby, które poszukują zatrudnienia, mogą skorzystać dzięki wsparciu Denis Group z gotowych ofert wielu pracodawców.

Co gwarantuje Denis Group?

Agencja pracy tymczasowej Denis Group sp. z o.o. rozwija swoją działalność nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Dzięki temu zapewnia wsparcie osobom, które chcą podjąć pracę za granicą lub są cudzoziemcami i poszukują zatrudnienia w naszym kraju. Kandydat na pracownika jest objęty opieką od chwili nawiązania pierwszego kontaktu do momentu dopełnienia wszystkich formalności. W przypadku cudzoziemców agencja pomaga w legalizacji pobytu, przygotowując pozwolenie na pracę oraz kartę czasowego pobytu. Pracodawców firma wspiera, oferując im pomoc w selekcji kandydatów oraz proponując leasing pracowniczy. Dzięki niemu w każdej chwili są dostępni pracownicy tymczasowi na zastępstwo lub do prac sezonowych.

Opracowanie:
Warszawa, Staniewicka 14 lok. 301
tel. 570 421 090
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz