Materiał Partnera

Edukacja szkolna a rozwój talentów dziecka

Edukacja szkolna a rozwój talentów dziecka

Polski system oświaty od lat boryka się niezadowoleniem rodziców i ich dzieci, co do programu nauczania. To dlatego wielu uczniów kształcenia podstawowego, gimnazjalnego – pamiętaj o zmianie struktury edukacyjnej – oraz licealnego, uczęszcza do niepublicznych szkół, które wyróżniają się swoim wysokim poziomem przekazywania wiedzy. Dzięki nim dzieci i młodzież zarażane są pasjami do sportu, muzyki, plastyki, sztuki, czy innych dziedzin nauki. To pozwala wyznaczać ich dalsze ścieżki, również kariery zawodowej!

Rozwój psychologiczny – świadomość społeczna

Każdy rodzic marzy o tym, aby ich dorastające dzieci wykazały duże zainteresowanie jakąś dziedziną nauki, zamiast spędzać bezproduktywnie czas na zabawach komputerowych, czy innego typu zachowaniach, które przypisywane są dzisiaj tzw. millenialsom. To dlatego na rynku edukacyjnym w Polsce prężenia działają niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne (szkoły powszechne 8 lat, liceum 4), oraz szkoły licealne. Wielokrotnie modyfikują one programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej, co pozwala na indywidualne podejście do każdego ucznia. Dzięki temu dba się o jego prawidłowy rozwój psychologiczny i świadomość społeczną, a także o to, aby nie dochodziło w placówkach do powszechnych, ale wciąż będących tematem tabu precedensów dotyczących bullingu (prześladowanie uczniów przez rówieśników), czy też korzystania z używek – papierosów – oraz opuszczania zajęć lekcyjnych bez zwolnienia lekarskiego. Dobra niepubliczna placówka, tworzy bowiem takie środowisko wewnętrzne, w którego codziennym funkcjonowaniu dzieci i młodzież, chcą chętnie uczestniczyć!

Nacisk na rozwój talentów ucznia

Zaletą niepublicznych placówek jest to, iż zatrudniają one najlepszą kadrę pedagogów, którzy starają się podchodzić do kształcenia każdego ucznia w sposób indywidualny. Dzięki temu dzieci i młodzież mogą poczuć się w pełni akceptowane i wspierane przez dorosłych, a ich talenty oraz predyspozycje, są rozwijane. To pozwala wielu uczniom dostać się na wymarzone uczelnie wyższe w kraju, a także te zagraniczne, czy na szybkie wykształcenie wysokich kompetencji z danej dziedziny już w wieku młodzieńczym. Warto przy tym wiedzieć, że najlepsze szkoły podstawowe, czy licealne, są również nastawione na poszerzanie horyzontów uczniów. Mają oni możliwość wyjazdów edukacyjnych, odwiedzania miejsc kulturalnych, czy też poznawania w praktyce działalności rożnych firm. Dzisiaj nauka powszechna nie musi opierać się bowiem tylko na książkowej teorii!

Przykład placówki stawiającej na rozwój uczniów

Przykładem placówki, która bardzo mocno stawia na indywidualny rozwój każdego ucznia, jest Zespół Szkół Stołecznych w Szczecinku. Placówka ta wykształciła się w edukacji podstawowej, gimnazjalnej, a także licealnej – nie zapomnij o reformie struktury szkolnictwa w Polsce – i aktywnie uczestniczy w programie „Bezpieczna Szkoła”. Potwierdzeniem wysokiego poziomu nauki w tymże ośrodku są wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów, również maturalnych, a także wiele prowadzonych inicjatyw uczniowskich. Jeśli jesteś rodzicem, który chce postawić na rozwój swojego dziecka, bezstresową nauką i zapewnienie mu również beztroskiego dzieciństwa oraz okresu młodzieńczego, zapoznaj się z zasadami rekrutacji do ZSP w Szczecinku.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz