Materiał Partnera

Działania biur projektowych dla budownictwa kubaturowego

Działania biur projektowych dla budownictwa kubaturowego

Budownictwo kubaturowe obiektów gospodarczych lub publicznych wymaga przeprowadzenia szczegółowego procesu przygotowawczego. Składa się na niego opracowanie pełnej dokumentacji inwestycyjnej: mapy do celów projektowych, mapy zasadnicze, projekty budowlane, projekty wykonawcze, projekty techniczne (części opisowe i rysunkowe), a także zgody i pozwolenia na budowę. Każda inwestycja wymaga również wykonania szeregu ekspertyz budowlanych.

Biuro projektowe budownictwa kubaturowego

Najlepsze biura projektowe obiektów architektonicznych są nastawione na szeroką obsługę inwestycyjną takich działań jak wznoszenie hal magazynowych, hal produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznych, czy budynków mieszkalnych – w tym wielorodzinnym. Wymienione obiekty zaliczane są do tak zwanego budownictwa kubaturowego, którymi dzisiaj określa się głównie budynki wielkopowierzchniowe (kubaturą nazywa się pojemność budynku). Tego typu inwestycje wymagają od biur projektowych szerokiej współpracy z geodetami, wszystkimi wykonawcami i podwykonawcami, a także urzędami wydającymi zgodę na budowę. Do zadań takich podmiotów jak Biuro Projektów Archikon zalicza się kompleksową obsługę inwestycyjną na różnych etapach prac, wykonywanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, a także opiniowanie wszystkich działań pod kątem zgodności z przepisami. Istotnymi elementami każdej inwestycji jest również mapa do celów projektowych oraz projekt budowlany i wykonawczy – uwzględniają one wszystkie ekspertyzy techniczne.

Mapa do celów projektowych

Bardzo ważną częścią projektowania każdego budynku są mapy do celów projektowych. Wykonywane są one na podstawie szczegółowej analizy map zasadniczych, a także terenowych pomiarów geodezyjnych i opracowań kartograficznych. Mapy do celów projektowych powinny obejmować swoim zasięgiem cały teren inwestycji, a także określony pas ziemi wokół niej – najczęściej jest to minimum 30 metrów poza granicami tegoż terenu. W przypadku budowy hal magazynowych, hal produkcyjnych, czy innych obiektów przeznaczenia przemysłowego, bardzo często należy rozszerzyć mapy do celów projektowych o sieci gazociągowe. Jeśli chodzi o ich skalę, są one dostosowywane pod wielkość realizowanego obiektu budowy:

  • 1:500 – w przypadku działki budowlanej,
  • 1:1000 – w przypadku obiektów budowlanych, a także terenów inwestycji dla budownictwa przemysłowego,
  • 1: 2000 – w przypadku terenów rozległych, które uwzględniają infrastrukturę liniową (gazociągi, drogi, sieci energetyczne, światłowody).

Projekt budowlany i wykonawczy

Wszystkie prace projektowe wymagają wykonania dwóch projektów. Projektu budowlanego i wykonawczego. Pierwszy z nich traktowany jest, jako zbiór dokumentów formalnych, które określają wszystkie rozwiązania techniczne oraz technologiczne, które zostaną wykorzystane podczas realizacji inwestycji. Projekt budowlany jest bardzo ważny po to, aby uzyskać odpowiednie zgody i pozwolenia na wykonywanie prac. Zawiera on analizy techniczne oraz opinie różnych specjalistów budowlanych. Drugi typ projektów – wykonawczy – jest szczegółowym planem technicznym wykonywania inwestycji, który rozszerza wszystkie uwarunkowania projektu budowlanego. Projekty wykonawcze zawierają rysunki wraz z opisami (dotyczą one części budynków, rozwiązań konstrukcyjnych, rozwiązań materiałowych, instalacji technicznych oraz niezbędnego wyposażenia technicznego), a także w zależności od rodzaju inwestycji przewidują: sposób przygotowania terenu pod budowę, sposób prowadzenia robót instalacyjnych, czy robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz