Dostęp do wody i prądu na budowie

Dostęp do wody i prądu na budowie

Zanim podejmiemy się budowy domu, należy pomyśleć o doprowadzeniu na budowę niezbędnych mediów. Bez nich budowa nie może się rozpocząć. Inwestycje rozpoczyna się od zapewnienia źródła bieżącej wody i zasilania elektrycznego. Sprawdź, co zrobić, żeby uzyskać media na budowie i z jakimi formalnościami to się wiążę.

Elektryczność na budowie

Musisz mieć świadomość, że zarówno projektowanie przyłączy, jak i uzgodnienia z zakładem elektrycznym oraz wodociągowym trwają kilka miesięcy. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i dokładnie zaplanować wszelkie działania. Budowa domu także wymaga uzyskania pozwolenia albo zgłoszenia – sprawdź, jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Przyłącza może wykonać tylko elektryk, który posiada odpowiednie uprawnienia. Pierwszym krokiem inwestora jest jednak wizyta w rejonowym zakładzie energetycznym w celu złożenia podania o przyłącze elektryczne. Niezbędne dokumenty, które trzeba zabrać ze sobą to:

  • akt notarialny – dokument, który potwierdzi własność działki;
  • plan zabudowy – ewentualnie szkic sytuacyjny budynku;
  • zgoda – jeżeli kabel przebiega przez inną działkę.

We wniosku należy wpisać przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową. Stanowi ono sumę mocy jednocześnie użytkowanych urządzeń i wnioskowanego układu zasilania (1 lub 3 – fazowy). Opłata za wykonanie przyłącza przez zakład elektryczny uzależniona będzie od odległości działki od sieci energetycznej oraz od liczby kW, którą podaliśmy we wniosku.

Cena zależy także od tego, czy chcemy przyłącza napowietrzne, umieszczone na słupach – koszt takich przyłączy to około 50 zł za 1 kW, czy przyłącza podziemne, gdzie kabel jest ciągnięty pod ziemią – 70 zł za 1 kW.

Pamiętaj, że przyłącze elektryczne nie może kolidować z instalacją kanalizacyjną , wodną czy gazową. Dlatego też należy wyrysować aktualną mapę geodezyjną działki z zaznaczonymi wszystkimi instalacjami oraz dostać zaopiniowanie w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji.

Woda na budowie

Aby móc wybudować przyłącze wodne do działki, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy przyłącza wodociągowego w lokalnym zakładzie wodno-kanalizacyjnym. Należy w nim określić szacowaną ilość wody, jaka będzie pobierana.

Zazwyczaj koordynację procesu budowy przyłącza oraz formalności z tym związane pozostawia się inwestorowi. Zakłady wodociągowe często polecają jedynie projektantów. Należy wybrać sprawdzone biuro projektów, aby nie narazić się na nieprzyjemności i dodatkowe koszty.

Budowa przyłączy wodnych bez zgłoszenia wymaga planu sytuacyjnego wszystkich przyłączy mediów do działki na mapie geodezyjnej – plan ten zamawia się u geodety. Do jego sporządzenia mają zastosowanie przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przy wykonani planu, należy kierować się ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz prawem energetycznym. Inwestor musi poinformować zakład wodociągowy o rozpoczęciu robót. Bez tego nie można rozpocząć żadnych prac. Po skończonych robotach inwestor podpisuje z zakładem wodociągowym umowę o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę.

Projekt budowy bez przyłączy

Warto wiedzieć, że możliwe jest zatwierdzenie projektu budowlanego bez uwzględnienia w projekcie przyłączy. W prawie budowlanym istnieje zasada, że pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego.

Definicja terminu „całe założenie budowlane” nie istnieje. Pozwolenie na budowę nie musi obejmować przyłącza, które nie jest częścią składową budowy. Budowa przyłączy może odbywać się na podstawie zgłoszenia lub też na podstawie przepisów prawa energetycznego, ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wszystko zależy od rodzaju budowy. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz