Materiał Partnera

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy to wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 283). W praktyce zawód był wykonywany jeszcze przed ustanowieniem samorządu zawodowego tzn. Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Czym różnią się doradztwo podatkowe i księgowość?

Zarówno w rękach doradcy podatkowego jak i księgowego spoczywają finanse firmy. Jednakże porównując jakość i zakres świadczonych usług, biorąc pod uwagę chociażby określenie odpowiedniej strategii optymalizacji podatkowej czy rozwiązywania konkretnych problemów w zakresie rozliczeń, zdecydowanie bezpieczniej jest skorzystać z usług doświadczonych księgowych i jednocześnie wesprzeć je wiedzą specjalistyczną doradców podatkowych.

Doradztwo podatkowe obejmuje przede wszystkim:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie pomocy w tym zakresie,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

Większa odpowiedzialność

Podstawowe obowiązki doradcy podatkowego odnoszą się przede wszystkim do ochrony interesów osób korzystających z doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy zobowiązany jest działać w granicach obowiązującego prawa. Swoistą gwarancją wypełniania tego obowiązku jest ślubowanie składane przed dokonaniem wpisu na listę doradców podatkowych. Przyszły doradca podatkowy ślubuje wykonywać zawód z należytą uczciwością, skrupulatnie, sumiennie, rzetelnie i gorliwie. Podobnie sformułowane zostały zasady etyki zawodowej, zgodnie z którymi doradca podatkowy powinien postępować.

Doradca podatkowy obowiązany jest do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga wysokich kwalifikacji; wyższego wykształcenia, merytorycznej wiedzy i doświadczenia. Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na doradców podatkowych obowiązek stałego pogłębiania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, gwarantując bycie na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami i orzecznictwem. Spełnianie tego obowiązku podlega weryfikacji przez samorząd zawodowy.

Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i informacji, z którymi doradca podatkowy zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu jest jednocześnie prawem doradcy podatkowego.

Opracowanie:
Kędzierzyn-Koźle, Pamięci Sybiraków 12
tel. 77 482 93 94
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz