Materiał Partnera

Doradztwo biznesowe – jak zwiększyć efektywność swojej pracy?

Doradztwo biznesowe – jak zwiększyć efektywność swojej pracy?

Rozwój andragogiki, pedagogiki, a także psychologii spowodował wykorzystywanie przez profesjonalne gabinety praktycznych terapeutycznych technik i metod motywacyjnych. To one wpływają na zwiększoną efektywność pracowniczą pojedynczych jednostek, kierowników, menadżerów itp., a także całego zespołu uczestniczącego w kursach i szkoleniach biznesowych.

Coaching zespołowy – wspólny cel jest najważniejszy!

Nie ważne czy jesteś pracownikiem małej, średniej czy dużej firmy – tam, gdzie występuje wspólna praca zespołowa, powinno się wprowadzać odpowiednie metody wsparcia pracowników. Zadbać o to powinni między innymi kierownicy, menadżerowie oraz działy human resources (zasoby ludzkie). Najlepszym sposobem na zwiększenie wydajności pracy zespołu, a także zbudowanie silnych relacji pomiędzy pracownikami, jest skorzystanie z doradztwa biznesowego takich podmiotów terapeutycznych jak Gamma. Zespół psychologów i pedagogów. Lucyna Weroniczak. To właśnie psycholodzy i pedagodzy, wykorzystując mechanizmy psychologiczne, określą problemy, a także zalety całego zespołu oraz zaproponują rozwiązanie, jakim jest coaching zespołowy. Warto wiedzieć, że zbiór narzędzi coachingowych pozwala na wyzwolenie wśród pracowników motywacji, co pomoże we wspólnym ustalaniu celów i dążeniu do pewnych zbiorowych osiągnięć. Metody wykorzystywane przez psychologów, związane silnie z zagadnieniami pedagogiki zakładu pracy, opierają się między innymi na praktyce rozwiązywania konfliktów i przechodzenia do realnych wizji działania. Uczestnicy szkoleń motywacyjnych biorą udział w moderowanych dyskusjach, rozwiązują symulowane sytuacje kryzysowe oraz uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach umiejętności miękkich (np. umiejętności organizowania czasu, blokowania stresu, wystąpień publicznych).

Coaching indywidualny – work-life balance

Z coachingu indywidualnego mogą skorzystać wszyscy pracownicy, czy to zaczynający swoją karierę zawodową, czy też ci o długoletnim stażu. Warto wiedzieć, że bardzo często korzystają z niego kierownicy, menadżerowie, prezesi, właściciele firm, a także specjaliści zawodów bezpośredniego kontaktu z klientem/pacjentem – lekarze, dentyści, bankowcy czy handlowcy. W najlepszych gabinetach terapeutycznych metody działania opierają się na analizie psychologicznej (często dotyczącej życia prywatnego, problemów i oczekiwań) oraz narzędziach coachingowych, które pozwalają na to, aby to klient sam uświadomił sobie drogę do poprawy jakości swojego życia zawodowego. W coachingu ważne jest to, aby terapeuta nie przygotowywał gotowych rozwiązań – to osoba poddawana coachingowi indywidualnemu ma zaangażować się i poprzez odpowiednią stymulację ocenić problem i zaproponować jego rozwiązanie. Rolą coacha jest w tym przypadku dbanie o prawidłowy przebieg takiego modelu rozwoju. Jedną z ważnych zalet kursów biznesowych, coachingu indywidualnego czy innego typu szkoleń interpersonalnych jest ustalanie tak zwane balansu pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym – work-life balance. To właśnie dzięki temu można odzyskać i pielęgnować w sobie chęć rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego. Dzięki modelowi work-life balance udaje rozłożyć się obowiązki codziennego funkcjonowania tak, aby znaleźć czas na różne aktywności: pracę, opiekę nad dziećmi, życie rodzinne, rekreację oraz rozwój własnych zainteresowań i pasji.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz