Materiał Partnera

Dojazdy dzieci do szkoły

Dojazdy dzieci do szkoły

W Polsce istnieje tzw. obowiązek szkolny, a to oznacza, że wszystkie dzieci muszą znaleźć miejsce w placówce oświatowej. W sytuacji, gdy mieszkamy na wsi, często pojawia się problem z dojazdem do szkoły, która znajduje się w innej miejscowości. Na gminach spoczywa obowiązek zorganizowania dojazdu do szkoły wszystkim przedszkolakom i uczniom. Szczegóły dotyczącego tego, komu przysługuje bezpłatny transport, określa ustawa o systemie oświaty. Zasady przyznawania pomocy zależą od wieku dziecka, jego ewentualnego stopnia niepełnosprawności, a także odległości placówki od miejsca zamieszkania. Istotne są także możliwości rodziców w dowożeniu dziecka do szkoły.

Komu należy się bezpłatny transport?

Jeśli dziecko nie ma określonego stopnia niepełnosprawności, gmina musi zorganizować transport do przedszkola dzieciom, które zostały objęte obowiązkowym rocznym wychowaniem przedszkolnym. Na bezpłatny transport mogą liczyć także uczniowie klas I-IV szkoły podstawowej, jeśli odległość między miejscem zamieszkania a szkołą przekracza 3 km, a także uczniowie klas V-VI oraz gimnazjów, ale w tym przypadku odległość ta musi być większa, niż 4 km.

Odległości tych nie bierze się pod uwagę, jeśli dziecko ma określony stopień niepełnosprawności – w takim przypadku gmina ma obowiązek dowieźć dziecko do placówki oświatowej i zapewnić mu w czasie transportu odpowiednią opiekę, bez względu na odległość dzielącą miejsce zamieszkania od szkoły.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o dojazd do szkół muszą zatroszczyć się sami, samorządy nie ingerują w transport na tym poziomie edukacji. I znów nie dotyczy to osób z niepełnosprawnością, którym bezpłatny dowóz będzie należał się w niektórych przypadkach nawet aż do 25 roku życia.

Gdy dowozimy dziecko sami…

Jeśli rodzic zdecyduje się na samodzielne odwożenie dziecka do szkoły, może wystąpić z prośbą o zwrot kosztów dojazdu. Procedura uzyskania zwrotu nie jest jednak łatwa, bowiem konieczne jest podpisanie specjalnej umowy z lokalnym samorządem, w której zostaną określone warunki zwrotu. Jeśli jesteśmy zainteresowani taką formą, należy udać się do Wydziału Oświaty, gdzie zostaniemy poinstruowani o krokach, jakie należy podjąć w celu uzyskania świadczenia.

Okiem eksperta

Wybór, czy chcemy, aby nasze dziecko jeździło transportem zorganizowanym przez samorząd, czy chcemy otrzymywać zwrot kosztów za dowożenie go we własnym zakresie, zależy od nas samych. Gmina nie może nam niczego narzucić. Wystarczy dopełnić niezbędnych formalności i trzymać ustalonych zasad. Pamiętajmy jednak – najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych pociech, dlatego zawsze warto upewnić się, czy pojazdy, którymi dowozi się dzieci do szkoły, są w dobrym stanie technicznym – powiedział pracownik firmy transportowej B.K. Czapliccy, która m.in. zajmuje się dowożeniem dzieci do szkół.

 

Oceń artykuł (2)
3.5
Komentarze
Dodaj komentarz