Materiał Partnera

Dobro nieustannie powraca

Dobro nieustannie powraca

Niezależnie od wiary człowieka, jego przyzwyczajeń, zasad i metod, według których został wychowany większość ludzi w pewnym momencie życia przekonuje się, że dobro, które kiedyś sami komuś dali, powraca do nich samych. Mało tego, może powrócić ze zdwojoną siłą, lub trafić nie tylko do dobroczyńcy, ale również do jego bliskich, przyjaciół i znajomych. Ten fakt pozwala nie tylko mieć nadzieję na przyjście dobrych i pozytywnych chwil, ale także, w pewnych przypadkach potrafi wręcz uzależnić się o ciągłego pomagania innym, środowisku zewnętrznego i czynieniu dobra, które ma niezwykłą moc.

Działalność społecznie użyteczna

Każdy człowiek przedstawia swoją postawą inne wierzenia, inny pogląd na świat, który sam sobie wypracował, lub taki, którego tworzenie wzięło się od nauczania swoich rodziców i bliskich. Niezależnie jednak od wiedzy, jaką każdy nas nabył na drodze wychowania, niezależnie od wiary, jaką wyznajemy, we wszystkich jednostkach żywych drzemie chęć, a wręcz konieczność pomagania innym, którzy w danej chwili są słabsi lub bezsilni wobec czynników zewnętrznych. Z takiej konieczności pomagania powstała również Fundacja Ariadna. Organizacja ta pomaga zarówno dzieciom, jak i młodzieży oraz osobom niepełnosprawnym w ratowaniu życia i zdrowia. Każdy, kto został poszkodowany w różnych przypadkach losowych, może liczyć na pomoc fundacji. Jej działalność, bowiem stworzona została dla dobra społeczeństwa i prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka, który potrzebuje aktualnie wsparcia.

Codzienna pomoc innym, to pomoc dla samego siebie

Przedstawiciele Fundacji Ariadna, widzą szereg plusów związanych z prowadzeniem danych aktywności. Przede wszystkim – pomaganie tym najbardziej potrzebującym, organizacja przedsięwzięć, które wspomagają nie tylko codzienne życie dzieci, czy młodzieży, ale również poprawiają perspektywę ich dalszego życia. To dawanie nadziei na lepsze jutro, która tak bardzo jest poszkodowanym potrzebna, ale to również czynne prace, wpływające na to, aby ta nadzieja nie pozostała jedynie samym wrażeniem, a stała się ogniwem zapalnym dla faktycznych czynów. Członkowie Fundacji zachęcają więc wszystkich nie tylko do wspierania samych działań organizacji, ale przede wszystkim, do niesienie codziennego dobra dla tych, którzy obecnie bardzo go potrzebują. To, co zostaje oddane, wraca ze zdwojoną siłą do darczyńców i w trudnych momentach przynosi pomoc dla nich i ich bliskich, odwdzięczając się za wcześniej poczynione, dobre uczynki.

Opracowanie:
Warszawa, Lakowa 1, (Rembertów)
tel. 22 612 01 14
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz