Materiał Partnera

Dobre praktyki w załadunku i transporcie drobiu

Dobre praktyki w załadunku i transporcie drobiu

Załadunek i transport zwierząt to bardzo istotne elementy ich produkcji przemysłowej – każdego tygodnia na terenie Unii Europejskiej przewozi się ich nawet kilka milionów, wliczając to również drób. Etyczny transport, umożliwiający bezpośredni dostęp do zwierząt i opiekę nad nimi, jest kluczowy dla zachowania ich bezpieczeństwa i zredukowania stresu.

Skutki źle przeprowadzonego transportu

Transport uznaje się za jeden z największych czynników stresogennych dla zwierząt. Jeśli jest on źle przeprowadzony, może powodować bardzo negatywne skutki: pogorszenie jakości upierzenia lub jego utratę, zmniejszenie przyrostu masy ciała, nasiloną agresję, urazy i złamania kości, a nawet zwiększoną śmiertelność. Stosowanie dobrych praktyk w trakcie postępowania ze zwierzętami minimalizuje te konsekwencje, jednocześnie korzystnie wpływając na jakość produktu końcowego. Właściwe warunki zarówno załadunku drobiu, jak i transportu określone są szczegółowo w regulacjach prawnych.

Jak bezpiecznie transportuje się drób?

Jak wskazują eksperci z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Non-Stop, najważniejszym etapem jest praca u podstaw – kluczowe jest efektywne wyszkolenie pracowników fermy drobiu zajmujących się zajmującej się ręcznym wyłapywaniem zwierząt. Podczas szkoleń należy zwrócić szczególną uwagę zarówno na sposób wyłapywania ptaków, jak i sposób ich umieszczania w kontenerach, metodę ładowania kontenerów w pojeździe i wykorzystywany sprzęt.

W praktyce, w trakcie ręcznego wyładowania drobiu i załadunku do specjalnych kontenerów należy zadbać o to, aby zagęszczenie ptaków nie było za duże, ponieważ to może spowodować znaczne zmniejszenie się dobrostanu, prowadząc jednocześnie do strat gospodarczych. Należy zachowywać szczególną ostrożność podczas przenoszenia piskląt i młodych ptaków. Zwierzęta powinny być chwytane tak, aby nie uszkadzać ich skrzydeł ani nóg. Nie wolno ich przenosić za szyję. Podczas przenoszenia, należy je trzymać blisko ciała, a w kontenerze umieszczać bardzo ostrożnie. Ważne jest także zadbanie o odpowiednią cyrkulację powietrza i temperaturę w pojeździe, który powinien być prowadzony możliwie jednostajnie. Po zakończeniu operacji wszystkie kontenery trzeba zdezynfekować, aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Należy podkreślić, że jeżeli załadunek i transport drobiu wykonany jest właściwie – to znaczy: w spokojny i przemyślany sposób – nie wyzwala instynktownej reakcji ucieczki. Dużo zależy od pracowników – ptaki są tym mniej nerwowe, im mniej hałasu robią ludzie.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz