Materiał Partnera

Dobre liceum akademickie krokiem do świetlanej przyszłości i kariery!

Dobre liceum akademickie krokiem do świetlanej przyszłości i kariery!

Uczelnie wyższe, zwłaszcza politechniki, a także akademie wojskowej, bardzo mocno zwracają uwagę przy rekrutacji na profil kandydata, nie tylko w związku z wynikami egzaminów dojrzałości, ale także całego kształcenia licealnego. Dzisiaj dobra szkoła średnia, wyróżniająca się swoją nowoczesną infrastrukturą, tradycją wychowania uczniów według wojskowej dyscypliny, a także innowacyjnymi programami nauczania, pozwala na postawienie ważnego kroku ku budowaniu świetlanej przyszłości – niezwykłej kariery i własnej osobowości.

Zwróć uwagę na program i innowacyjność

Obecnie przy wyborze dobrego liceum, warto zwracać szczególną uwagę na program wychowawczy, a także na innowacyjność danego ośrodka edukacyjnego. Najlepsze z nich – najczęściej prywatne placówki – gwarantują uczniom naukę nie tylko poprzez kształcenie w murach szkoły. Coraz ważniejsze są ogólnorozwojowe programy zakładające zapoznawanie się z licznymi instytucjami – sądy, urzędy, służby mundurowe – firmami, organizacjami, czy też pozwalające na rozwijanie własnych predyspozycji oraz talentów. Istotne jest zatem zapisywanie się do klas o odpowiednim profilu nauczania, który może dotyczyć dziedziny matematyczno-fizycznej, informatycznej, biologiczno-medycznej, humanistyczno-medialnej, czy też sportowej, również w takich dziedzinach, jak łucznictwo, szermierka, czy badminton. Ważne jest także to, aby zajęcia zakładały interaktywną naukę przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii, a także, aby nastawione były na zdobywanie wysokich kompetencji języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego, czy hiszpańskiego.

Polecanymi ośrodkami są zatem placówki z internatami, które można zaliczyć do tzw. liceów akademickich. Ich struktury organizacyjne, sposób przekazywania wiedzy, nowoczesność, a także tradycje, są tworzone w podobny sposób, jak najlepszych światowych uczelni wyższych! 

Wybierz szkoły wojskowe

Dzisiaj młodzież bardzo zainteresowana jest karierą w służbach mundurowych. Wiele osób wybiera także licea o takim profilu, ponieważ gwarantują one wykształcenie odpowiedniej dyscypliny, a także dlatego, że wiele z nich uważnych jest za prestiżowe szkoły o najwyższych światowych standardach. Tak jest w przypadku Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Suchedniowie, gdzie młodzież nie tylko kształci się w szkolnych ławkach, ale także na poligonie wojskowym oraz w koszarach (internacie). Pozwala to na nie tylko wykształcenie indywidualnej osobowości młodej osoby, ale także na wpojenie im ważnych wartości w życiu takich, jak ojczyzna, szacunek dla innych osób, czy współdziałanie społeczne. Absolwenci takich placówek odnoszą spektakularne sukcesy na krajowych i zagranicznych politechnikach i uniwersytetach, a także w akademiach wojskowych. Jest to efekt między innymi nauki kreatywnego myślenia – zajęcia odbywają się często w formie praktycznej. Informatycy uczą się kryptologii i szyfrowania, humaniści skutecznego wykorzystywania prawa, biolodzy sprawnego ratowania życia, a sportowcy szukają samorozwoju np. podczas przemierzania górskich szlaków!

Technik: LOGISTYK, INFORMATYK, GRAFIKI KOMPUTEROWEJ,  POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, HOTELARSTWA, ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH oraz FRYZJERSTWA to oferta zdobycia ciekawych i poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych. Wysoki poziom, niewielkie klasy gwarantują zdobycia wiedzy na najwyższym poziomie.

SZKOŁY KORPUSU KADETÓW to również profil techniczny prowadzony jako TECHNIKUM KORPUSU KADETÓW.

Opracowanie:
Suchedniów, Sportowa 3
tel. 792 700 729
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz