Materiał Partnera

Dobra mapa do celów projektowych, podstawą udanej inwestycji

Dobra mapa do celów projektowych, podstawą udanej inwestycji

Udana inwestycja powinna posiadać dobry projekt oraz być wykonana przez fachową ekipę. Warto przed przystąpieniem do prac zlecić wykonanie mapy do celów projektowych. Uwzględni ona linie zabudowy, osie dróg, usytuowanie zieleni oraz innych obiektów znajdujących się na określonym terenie. Da pełen obraz tego w jakim otoczeniu powstanie inwestycja, a inwestorowi podpowiada jakie rozwiązania może zastosować, aby wpisać się w otoczenie.

Czym jest mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych to rodzaj opracowania kartograficznego, który zawiera mapę sytuacyjna i wysokościową określonego tereny. Przygotowuje ją geodeta na zamówienie inwestora i na jej podstawie możliwe jest wykonanie profesjonalnego projektu budowlanego. Przygotowanie mapy do celów projektowych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Ponadto jest niezbędna w sytuacji prowadzenia prac remontowych, w których konieczne jest uzyskanie pozwolenia i powinna być wykonana przez przystąpieniem do prac budowlanych.

Zawartość mapy do celów projektowych

Jak sama nazwa wskazuje mapa taka powinna zawierać wszystkie istotne informacje z punktu widzenia planowania, a dalej też prowadzenia prac budowlanych. Powinna ona zawierać takie elementy jak osie ulic, linie zabudowy, linie dróg, wyznaczone tereny zieleni oraz część mapy opracowaną na podstawie aktualnej mapy zasadniczej. Geodeta, który przygotowuje mapę do celów projektowych powinien uwzględnić wszystko co znajduje się w obszarze przynajmniej 30 metrów od planowanej inwestycji. Jeśli widzi on zachodzącą konieczność wyznaczenia strefy ochronnej przy budowie to powinna się ona znaleźć na opracowywanej mapie podobnie jak wszelkie inne ważne dla budowy punkty. Prawidłowo i szczegółowo opracowana mapa do celów projektowych pozwoli na przygotowanie inwestycji w taki sposób, aby wpisywała się ona w otoczenie i uwzględniała wszelkie ewentualne niedogodności terenu lub położenia działki. Tylko tak inwestor odniesie sukces, a jego inwestycja będzie atrakcyjna dla potencjalnych nabywców.

Skąd pozyskać mapę?

Zgodnie z obowiązującym prawem mapę do celów projektowych sporządza geodeta. W Polsce istnieje wiele firm, które świadczą usługi geodezyjne, ale warto poszukać takiej, która ma doświadczenie w sporządzaniu tego typu map. Geodeta powinien potrafić pracować w terenie, gdzie wykonuje prace pomiarowe oraz współpracuje z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz