Materiał Partnera

Dlaczego warto zostać spawaczem? Obowiązki, warunki zatrudnienia

Dlaczego warto zostać spawaczem? Obowiązki, warunki zatrudnienia

Polski rynek pracy przepełniony jest ofertami zatrudnienia na stanowiska w różnych branżach przemysłu. Jednym z zawodów, którego wykonawcy są poszukiwani, jest zawód spawacza. To profesja niezwykle atrakcyjna dla poszukujących pracy. Wiąże się ze stabilnością zatrudnienia, dobrymi zarobkami. Przygotowaniem do wykonywania zawodu jest kurs zakończony egzaminem i uzyskaniem uprawnień do jego wykonywania.

Charakterystyka zawodu

Spawacz zajmuje się łączeniem elementów wykonanych ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów, wykorzystując do tego elektryczne źródło ciepła. Ze względu na niebezpieczeństwo związane z tą pracą, zadania te może wypełniać jedynie osoba posiadająca zaświadczenie o odpowiednim przygotowaniu. Kwalifikacje do wykonywania tego zawodu uzyskać można poprzez wykształcenie wyższe lub średnie techniczne albo poprzez kurs zawodowy. Prowadzeniem takich kursów zajmuje się centrum szkolenia zawodowego Oświata-Lingwista.

Praca spawacza obejmuje wiele zadań zawodowych, które korespondują z kolejnymi kwalifikacjami zdobywanymi w ramach kursu. Obejmują one spawanie gazowe, acetylenowo-tlenowe. Do zakresu obowiązków spawacza należy ręczne spawanie łukowe i spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA. Może też on mieć kwalifikacje uprawniające do spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą, spawania metodą MAG, spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym oraz spawania łukowego w osłonie gazu nieaktywnego elektrodą topliwą, spawania metodą MIG, spawania łukowego w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową, spawania metodą TIG, a ponadto cięcia i sczepiania elementów metalowych.

Kurs spawania daje też możliwość przedłużenia uprawnień lub ich odnowienia – ze względu na trudny charakter pracy, przyznawane są one na określony czas. Urządzenia techniczne oraz ich części, z którymi pracuje spawacz, stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia osób pozostających w zasięgu ich oddziaływania. Zatrudnienie osób o właściwych i aktualnych uprawnieniach zapobiegać ma groźnym wypadkom.

Zarobki i zatrudnienie

Spawanie w różnym wymiarze i w innym celu obecne jest niemal we wszystkich gałęziach przemysłu – szczególnie duże zaś zapotrzebowanie na tych pracowników jest w przemyśle stoczniowym i budowniczym. Szkolenie spawaczy znacznie więc poszerza możliwości zatrudnienia kandydata.

Zarobki spawacza uzależnione są od jego doświadczenia i mogą przekroczyć kwotę pięciu tysięcy miesięcznie. Za granicą – bo zapotrzebowanie ze strony firm wykracza poza teren naszego kraju – pracownik na tym stanowisku zarobić może kilka razy więcej.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz