Materiał Partnera

Dlaczego warto zapisać dziecko do prywatnej szkoły podstawowej?

Dlaczego warto zapisać dziecko do prywatnej szkoły podstawowej?

Każdy rodzic zgodzi się, że jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie można podarować dziecku, jest edukacja. To klucz do osiągnięcia sukcesu w przyszłości i gwarancja dobrego startu w dorosłe życie. Nic dziwnego, że tak dużą wagę przywiązujemy do wyboru placówek edukacyjnych, także tych pierwszych, czyli podstawówek. Okazuje się, że coraz więcej rodziców zapisuje dzieci do prywatnych szkół. Dlaczego?

Więcej niż podstawa

Najważniejszym kryterium w wyborze placówki edukacyjnej dla dziecka jest poziom kształcenia. Dobra kadra nauczycielska, satysfakcjonujące wyniki absolwentów i bogata oferta szkoły – wszystko to świadczy o edukacji na wysokim poziomie. Okazuje się, że pod tym względem szkoły prywatne coraz częściej zyskują przewagę nad publicznymi. 

W placówkach niepublicznych, tak samo jak w państwowych, realizowana jest podstawa programowa, jednak w przypadku szkół prywatnych jest to jedynie część oferty edukacyjnej, która wzbogacona jest o wiele dodatkowych zajęć. – Wyjaśnia pracownik Prywatnej Szkoły Podstawowej Tęczowe Abecadło w Stargardzie. – W placówkach niepublicznych, oprócz standardowych przedmiotów, takich jak język polski, matematyka, przyroda czy historia, dzieci uczestniczą również w rozmaitych zajęciach kreatywnych, takich jak sensoplastyka, mogą uczęszczać na dodatkowe lekcje informatyki czy nauki języków obcych, a także brać udział w zajęciach ruchowych, np. tanecznych czy pływackich. Tak szeroki wachlarz zajęć, organizowanych w godzinach lekcyjnych lub w formie spotkań dodatkowych dla chętnych, pozwala na rozwój dziecięcych pasji i czyni naukę przyjemniejszą. Podstawówka to jeden z najważniejszych etapów kształcenia, kiedy ucznia można albo „zarazić” miłością do nauki i zgłębiania wiedzy z różnych dziedzin, albo wręcz przeciwnie – zrazić dziecko do edukacji. Dlatego tak ważna jest bogata oferta edukacyjna, obejmująca zajęcia teoretyczne, ale i praktyczne. Do tego niezbędne jest oczywiście odpowiednie zaplecze techniczne. Prywatne placówki często są lepiej wyposażone, posiadają sale przystosowane do zajęć ruchowych, świetlice, baseny. Wszystko to sprawia, że dziecko z chęcią przychodzi do szkoły i lepiej się uczy.

Inne zalety prywatnej szkoły podstawowej

Zajęcia dodatkowe organizowane w szkole to duże udogodnienie dla rodziców pracujących do późnych godzin popołudniowych. Dzieci nie muszą bowiem uczęszczać do innych placówek i popołudniami mają zapewnione zajęcia pozalekcyjne w tym samym budynku szkoły. Rodzice nie martwią się zatem o bezpieczeństwo dzieci i organizację ich czasu. Bezpieczeństwo to zresztą jedna z najczęściej podkreślanych zalet szkół prywatnych, gdzie specjalne systemy zabezpieczeń, często jest to monitoring czy nawet ochrona, zapobiegają dostaniu się do placówki osób nieupoważnionych. Ponieważ do takich szkół uczęszcza mniej dzieci, łatwiej jest tam dbać o poziom bezpieczeństwa i kultury. Mniejsza ilość uczniów to również duży atut, jeśli chodzi o poziom kształcenia. W małych klasach, które liczą do kilkunastu osób, nauczyciel może łatwiej przekazać wiedzę uczniom i zadbać o ich indywidualne potrzeby. Bliższe relacje z pedagogami, którzy mogą poświęcić swoim podopiecznym więcej uwagi niż w placówkach publicznych, tworzą atmosferę wzajemnego zaufania, również uczniowie w bardziej kameralnych grupach łatwiej nawiązują między sobą kontakty. Do zalet szkół prywatnych należy też wspomniane już lepsze wyposażenie, szczególnie jeśli chodzi o sprzęt komputerowy i elektroniczny, ale tez np. indywidualne szafki dla dzieci. Wszystko to sprawia, że niepubliczne placówki edukacyjne z roku na rok zyskują zwolenników.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz